Wszystkie religie są dla Ego, gdyż tam istnieje zawsze osąd, potępienia, kara i przebaczanie. Bóg, który jest Miłością nie zna takich aspektów życia, jak : osąd, wina i kara. Każdy człowiek, który urodził się na ziemi ma ego, gdyż to jest planeta pokutna dla ciał.

Łatwo zauważyć, że im kto ma większe ego, tym bardziej jest związany z jedną ze światowych religii. Chrześcijaństwo wymyśliło sobie krzyżowanie, wciąż na nowo wizerunku Jezusa. Islam zabija żywe ciała a w szczególności kobiety, gdyż one mają większy dostęp ze swej natury, do świata ducha.


Zbiorowe zabójstwa, gwałty i ucinanie głów, czy tak chce Bóg?

Z pewnością nie, ale bóg strachu tego chce! W religiach Boga nazywa się Panem, który pan-u-je ciało i krew ludzką. Pan panuje nad swoimi niewolnikami, aby ze stada owiec nikt nie uciekł. Żaden niewolnik nie może osiągnąć wolności, gdyż ma zmanipulowane myślenie. Tam, gdzie jest pan, tam zawsze są niewolnicy systemu!

Księgi religijne zawierają w sobie parę % czystej wiedzy duchowej, a reszta to: ostrzeżenia, nakazy, zakazy i przykazania, jak ma zachowywać się niewolnik wobec pana w systemie więziennym.

Ponieważ każdy z nas będąc tu na ziemi, wytworzył sobie EGO, które go oplata i manipuluje. Aby w to uwierzył potrzebuje religii, która obiecuje mu niebo po śmierci. To podświadoma manipulacja bezmyślnych umysłów. Jeśli dany człowiek zrozumie o co w tym wszystkim chodzi, zacznie szukać dróg wyjścia i ucieczki z więzienia manipulacji.

Jest to przebudzenie w duszy, która wyprowadza istotę z błędów przeszłości. Poprzez intuicję, dziwne wydarzenia, zbiegi okoliczności i cuda, istota szuka prawdy w sobie. Wszystko jest w nas. Wystarczy wejść w siebie i odczytać przekazy od duszy.

Wówczas stworzy się most komunikacji oparty na świetle, łączący daną istotę ze Stwórcą. Strach powoli zanika, a na to miejsce wchodzi światło. Można spojrzeć na to zjawisko globalnie, gdzie religie zawładnęły światem. Na czoło wysuwa się Islam, jako najbardziej krwiożercza religia, aby pokazać światu strach nie do opanowania.

To „bóg strachu” objął panowanie nad światem, gdyż przeważająca większość ok. 90% ludzi, przynależy do różnych religii. Świat jest synchroniczny i wszystko jest widziane zarówno na poziomie mikro, jak i w makro skali. Zjawisko zastraszania islamem, nie da się zlikwidować dopóki ludzkość się nie przebudzi i nie przemieni swoje wystraszone EGO w miłość.

Jeśli ludzkość porzuciła by wszelkie religie, to strach zniknie na zawsze z ziemi. Piekło zamieni się w niebo. Ego ma różne oblicza. Jeśli wyjdzie z religii, to może zagubić się w duchowości i urośnie jeszcze bardziej. New Age jest stworzone dla ego duchowego, aby go rozbuchać.

Każdy wielki nauczyciel, który skupia wokół siebie tysiące ludzi, jest zagrożeniem sam dla siebie i swoich wiernych. Autentycznie święci ludzie, żyli samotnie. Mieli tylko jednego ucznia, aby swą wiedzę przekazać. Dziś brakuje nam takich oświeconych mistrzów. Przeważnie są ludzie sami określający się za przebudzonych mistrzów. Przekazują swą wiedzę książkową innym.

Od Źródła pochodzi natomiast wiedza często nie dająca się ubrać w słowa. Nie ma na nią dowodów w świecie materii, gdyż ona jej nie dotyka. Sprowadzona przez umysł ego w materię, tworzy religię z osobistego poziomu i przekazu.

Umysł ego jest podzielony na dwie półkule i widzi wszystko w oddzieleniu, poprzez osąd. Taki człowiek jest wierzący w religię lub nie wierzący, gdyż opiera swe życie na wynikach badań empirycznych. Świat duchowy istnieje na innych poziomach i nie dosięga 3D. Nie istnieje aparatura, która może badać narzędziami świat duchowy, gdyż on jest na innych poziomach postrzegania.

Nie istnieje aparatura, która może badać intuicję. Na dzień dzisiejszy można zbadać energię za pomocą specjalistycznych przyrządów pomiarowych lub wahadeł radiestezyjnych. Natomiast wyższe poziomy istnienia nie dają się zbadać. Są tam jedynie odczucia każdej pojedynczej istoty. Nie da się też tego przekazać słowami, lecz między wierszami.

W tej luce jest wiedza, która może być odczytana przez umysły z podobnego poziomu. Ego tego nie rozumie, gdyż jest bezrozumne w stosunku do Umysłu Stwórcy. Ego, to konstrukt podobny do bezmyślnej maszyny, która zaprogramowana wykonuje swoją pracę na użytek ciała. Zabija siebie i innych w sposób zaplanowany!

Coraz większe EGO u ludzi tworzy potężne religie i wprowadza ogromny strach na ziemię. Bóg Miłości nie ma z tym nic wspólnego. On EGO nie widzi, gdyż w świetle Boga, ciemność znika. Nie może osądzać, bo nie widzi winy, jaką ego się obciąża. Ego to ciemność jak w nocy. Światło słońca likwiduje ciemność.

Ego, aby przetrwać zatrzymuje człowieka w budowie fundamentów religijności. Do zbudowania duchowego domu potrzebne są jeszcze ściany, dach i wykończenie wewnątrz, aby wygodnie dusza mogła mieszkać. Same fundamenty, to budowla bez przyszłości, gdzie schronić się nie da. Stąd ludzkość ziemi czuje się jak bez domu. Wszędzie jest niebezpiecznie!

Dlatego ważne jest aby ludzie zaczęli myśleć po swojemu. Przyjrzeli się swoim religiom. Wyciągnęli odpowiednie wnioski i poszli swoją drogą. Wówczas na miejsce strachu, bólu, wojen psychologicznych, wejdzie miłość, która pojedna ludzkość w Źródle. Strach zniknie, a człowiek poczuje się wszędzie bezpieczny, bo będzie wśród swoich przyjaciół.

 

Zapraszam chętnych na sesję przez skype w uwalnianiu blokujących programów EGO, przed spotkaniem z Bogiem. tel: 698179061