Moc wewnętrznego zestrojenia

Moc wewnętrznego zestrojenia

Na zewnątrz jest ciągły ruch i wiele rzeczy się dzieje na przemian. To gra światła i cienia. Jeśli bierzesz tę grę za rzeczywistość, to będziesz przebywać w ciągłym chaosie i sprzeciwie do rzeczywistości. Ważne jest aby zestroić się z wewnętrzną ciszą i akceptować...
Choroby i ich rozpoznanie

Choroby i ich rozpoznanie

Choroba w ciele fizycznym jest tylko informacją co dzieje się na poziomie duszy i umysłu. Jest tak naprawdę wskazówką a nie chorobą, przez którą przemawia duch. Duch nie mówi bo nie jest fizyczny, więc musi za pomocą umysłu pokazać na ciele bolesny problem do...
Przeznaczenie czyli los człowieka

Przeznaczenie czyli los człowieka

Avatar schodząc na ziemię otrzymuje program, według którego ma doświadczać życia takiego, którego jeszcze nie zna jego dusza. Ten program akceptuje sam, zgodnie z planem duszy, która jest nadrzędna do jego awatara. Wybrana jest data urodzenia: godzina, minuta i...
Ubezwłasnowolnione ego

Ubezwłasnowolnione ego

Ego czyli „ja” popycha nieświadomego człowieka do egocentryzmu, niskich emocji i namiętności. Tak kieruje jego życiem aby nie miał dostępu do mądrości wielkich mistrzów czy nauczycieli, lecz do wiedzy intelektualnej. To bardzo sprytne posunięcie, które prowadzi do...