Nic oprócz światła nie może się komunikować ze sobą. Światło jest też miłością a więc tylko poprzez miłość następuje komunikacja. Gdy kogoś kochamy, to możemy porozumiewać się z tą osobą bez słów. Podobnie jak to czynią małe dzieci. One rozmawiają z rodzicami i bliskimi za pomocą uśmiechu. Ten uśmiech mówi za wszystkie słowa.

Mowa często zaburza to piękne uczucie miłości, które występuje w czystej formie u zakochanych par. Rozmowa ze światem duchowym przebiega za pomocą myśli, które w bardzo jasny i wyraźny sposób przekazują informację. To piękny świat, gdzie przepływ myśli jest bezpośredni.

Co się dzieje gdy zanika miłość?
Automatycznie kończy się komunikacja. Na miejsce miłości wchodzi lęk, który zabija wszystkie związki międzyludzkie. W lęku człowiek bardzo dużo mówi o niczym, gdyż chce przykryć swój strach. Ludzie psychicznie chorzy mówią do samych siebie, jak notoryczni alkoholicy. Mowa zabija ciszę w której miłość trwa.

Mową można zabić drugiego człowieka, używając słownej manipulacji. Ludzie często boją się rozmawiać ze sobą, gdyż żyją w strachu i jakakolwiek rozmowa kończy się konfliktem. Stąd zrywane są stosunki rodzinne, gdyż lęk niszczy wszelką zdolność porozumienia!

Najwięcej strachu wytwarzane jest w kościołach, w religiach, które straszą swoje ofiary piekłem, aby ich trzymać przy sobie. Z takiego uzależniającego podpięcia pod egregor religijny trudno jest wyjść, gdyż jeden pilnuje drugiego, aby nie wydostał się na wolność.

Bóg nie stworzył lęku! To szatan tak zakręcił ogonem, że strach jest na początku, jako symbol władzy szatańskiej. To system zniewolenia ludzkości!
Bóg nie stworzył żadnej religii, ani nie zbudował żadnej świątyni, opartej na lęku. Świątynią Boga jest przestrzeń serca, połączona z polem bezbrzeżnej miłości. Bóg jest Miłością i chce aby jego dzieci komunikowały się ze sobą i z Nim językiem miłości. Dał nam światło jako środek komunikacji, aby cieszyć się radością na ziemi.

Ciało samo z siebie się nie komunikuje, gdyż zbudowane jest z ciemności. Komunikuje się jedynie świadomość, której poziom zależy od potęgi światła. Ciała mogą żyć ze sobą we wzajemnej komunii. Dwa ciała o podobnym poziomie świadomości, potrafią rozmawiać ze sobą, bez użycia słów.

Natomiast dwa ciała o różnym poziomie świadomości, straszą jeden drugiego! Porozumienie nie jest możliwe. Lepiej jest zostawić taką osobę, która żyje w lęku, niż szukać możliwości porozumienia. Każdy kto namawia cię abyś czegoś nie robił, ogranicza twoją wolność. Bóg jest wolny i pozwala swoim dzieciom doświadczać wszystkiego, co zechcą.

Obecnie jest czas wielkiej transformacji i ludzie się grupują, odnajdując podobne dla siebie towarzystwo. Pozwólmy prawom natury aby sama dokonała selekcji. Będzie nam się żyło łatwiej, gdy odnajdziemy świadomych ludzi z którymi jest przyjemna komunikacja.

Na ten Nowy Rok 2017 życzę Wszystkim przebudzonym, aby odnaleźli swoje odpowiednie grono przyjaciół, z którymi się dobrze czują. Niech powiększa się miłość świata i rozprzestrzenia świtało na tych, którzy gotowi są już się przebudzić. Światli ludzie połączmy się w jeden krąg złotego światła, aby wzmocnić jasność na ziemi, pokój i miłość między nami.