Nikt nie jest w stanie zaznać wolności, dopóki nie doświadczy jego cienia, czyli niewoli i zniewolenia. Niewola jest uwięzieniem, zamknięciem w ograniczonej przestrzeni. Mury wiezienia stanowią masywne, fizyczne ograniczenia wolności, ludzi tam przebywających, zarówno więźniów jak i ich strażników.

Czy każdy z nas jest wolny?

Niestety nie, mimo, że przebywamy na wolności, poza murami więzienia. Jesteśmy zniewoleni przez nasze ego, które ogranicza nam duszę swym cieniem. To jest bardziej bolesne niż więzienie. W więzieniu jest nadzieja, że po jakimś czasie możemy go opuścić.

Natomiast uwolnienie od ego nie jest takie łatwe, gdyż samo ego ma rozpoznać, że jest ograniczeniem Jaźni. Tylko trening umysłu, który otwiera bramy świadomości, może nam pomóc uwalniać się od ego. Ego uczy się o sobie i rozpoznaje siebie.

Najlepszym podręcznikiem do nauki rozpoznawania ego, jest książka Kurs Cudów, który pomaga każdemu, kto uczciwie przerabia lekcje kursu i stosuje  wiedzę  w praktyce. Trudność Kursu Cudów polega na porzucaniu wszystkiego, co stworzyliśmy jako nawyki. Ego żyje uzależnieniem od wszystkiego; począwszy od jedzenia, picia, pracy, od rozrywek i od całej machiny wzorców pokoleniowych, które programują życie w ego – niewoli.

Kurs Cudów w formie książki jest przystosowany do samodzielnego studiowania, aby nie tworzyć ograniczeń w postaci religii, stowarzyszeń czy kościołów. Sama chęć poznania siebie wystarczy aby wiedza w nim zawarta trafiła do naszej świadomości.

Trening umysłu Kursu Cudów, jest kursem obowiązkowym, gdyż każdy człowiek poruszający się po ziemi,  ma ego. Ziemia jest planetą pokutną, gdzie żyją istoty najbardziej oporne  przed porzuceniem ego – osobowości.

Oporem jest woda, która zajmuje około 80 % masy ciała. Stąd opór przed zmianą.  Ucieczka do wolności jest bardzo przyćmiona. W tym czasie przemian, dawane są nam wody do picia z informacjami kosmicznymi jak: woda diamentowa, esencje kwiatów i minerałów oraz woda Marii. To pomoc kosmiczna, aby pomóc nam wyzwolić się z niewoli ego. Nowa woda ma zastępować starą wodę i zmieniać kody.  Świat i ludzie są przygotowywani  na nadejście wielkiego przebudzenia ze snu.

Każdy człowiek będący w tym czasie na ziemi, jest poddawany transformacji, poprzez nadchodzące fale wysokich energii. Z kosmosu schodzą coraz wyższe energie światła ( można je zobaczyć przy lekko pochmurnym niebie), oraz z drugiego bieguna mocne energie ciemności.

Żyjemy w świecie dwubiegunowym i doświadczamy zarówno światła jak i ciemności. Dlatego dzieją się teraz bardzo bolesne wydarzenia, aby zobaczyć jak niszcząca jest energia ciemności ( sił zła).

Ciemność nie dostrzega światła. Jest jej cieniem i podąża za światłem. Wielu ludzi ciemności ucieka od światła i atakuje ludzi pozytywnych. Podobnie jak Jezusa ukrzyżowali ludzie podłączeni pod kanał ciemności. Nie wiedzieli co czynią, gdyż ciemność nie rozpoznaje światła. Im większe światło, tym większy cień przyciąga.

Mimo tych koszmarów musimy jako ludzie wyzwolić się z niewoli. Na każdym poziomie są inne rodzaje zniewolenia.
Na poziomie fizycznym – są to mury więzienia.
W aspekcie mentalnym – jest wszechobecne ego.
Poziom kosmiczny – to matrix w który jesteśmy wszyscy wrzuceni, jako śpiący ludzie, nieświadomi swej beznadziejnej sytuacji.

Niewola jest uosobieniem strachu, jako energii ciemności. To siła niszcząca.
Natomiast wolność jest energią miłości, która wszystko tworzy. Tak jak z miłości rodzą się dzieci, tak miłość w człowieku  jest twórczością. Im więcej wolności posiada dana istota, tym większe i wznioślejsze dzieła tworzy.

Wolność nie ma granic i dlatego przekracza matrix oraz pozwala porzucić wszystkie kajdany niewoli. Wolność jest jak ptak szybujący po niebie. Wszystko widzi z wysokości i doświadcza wolności wyboru swojego miejsca na ziemi. Choć ograniczony ciałem ptak, to fruwa sobie w nieograniczonej przestrzeni.

Takim ptako – podobnym  aniołem ma zostać człowiek, kiedy zazna prawdziwej wolności na wszystkich poziomach istnienia. Wolność, to miłość spływająca od Stwórcy, która niesie przesłanie inteligencji Źródła.

Ta twórcza moc, wzniesie każdego z nas do pozycji dziecka Boga i pozwoli zająć swoje miejsce w Trójcy Świętej, jako Jedności. Wolność, to radość istnienia i wyzwolenie z cierpienia. Szukajmy wolności poprzez rozpoznawanie cienia i rozświetlanie go światłem swej duszy.