Od każdego coś otrzymujemy, gdy mu wiernie służymy. Od przyjaciela możemy dostać dobrą radę, przyjaźń i wsparcie w potrzebie. Od rodziców wychowanie, pomoc materialną i miłość warunkową. Od pracodawcy pieniądze za wykonywaną pracę itd.

Co otrzymujemy od bożków?

Dary, na bazie strachu, gdyż bożki są uosobieniem lęku. Są martwe. Darami będą: depresja, choroba, nieszczęście i śmierć.

Czy na pewno takie dary chcesz otrzymywać służąc bożkom całe życie?

Te dary przychodzą samoistnie. Bez zamówienia  i naszej zgody otrzymujemy je w prezencie, kiedy nieświadomie hołubimy swoich bożków.

Kim są bożki?

Wszystko, co postawisz przed Jedynym Stwórcą, będzie bożkiem. Może to być: samochód, willa, telewizor, komputer, sprawność fizyczna, partner lub dziecko. Nawet wykształcenie i stanowisko mogą być postawione przed Bogiem.
Najważniejsze jednak bożki to bogowie z kamienia i papieru do których się modlisz, nie będąc świadomym  złudzeń tego świata.

Wszystkie religijne wizerunki są fałszywe. Są bez duszy i bez uczuć. Martwe. Mogą ci dać tylko cierpienie, gdyż niczego więcej nie posiadają.  Prawdziwy Stwórca nie potrzebuje wizerunków aby się do nich modlić. On zawsze przebywa w świątyni twojego serca czy tego chcesz czy też nie. Jest Bogiem żywym a nie martwym jak figura.

Nie ma większej iluzji niż to, że człowiek własnymi rękoma stwarza sobie boga, aby się do niego modlić. To absurd!

Bóg stworzył żywą świątynię w której ciągle przebywa. To płonące światło w twoim sercu, które odchodzi z chwilą śmierci ciała. Tylko ta świątynia jest prawdziwa. Wszystkie inne są fałszywe. Potem się dziwisz, że się modlisz w kościele a tyle masz chorób.

Każda choroba jest obroną przed prawdą, przed Stwórcą. Choroba, to służba bożkom i atak na Boga. Człowiek w chorobie ma już ograniczone możliwości zrozumienia prawdy, gdyż spływają na niego dary od bożków w które wierzył. Zatrzymać ich nie może w żaden sposób. Jest to naturalna konsekwencja jego wcześniejszych wyborów.

Zrozumienie powinno przyjść wcześniej, kiedy umysł jest w stanie rozpoznać prawdę. Wtedy może świadomie wybrać odpowiednią drogę lub zawrócić ze zgubnej drogi.

Kiedy zostawisz bożki otrzymasz inne dary od Boga Stwórcy w postaci zdrowia, miłości, szczęścia i sukcesu oraz radości życia. Po darach rozpoznasz w którą stronę zmierzasz. Bóg miłości osłoni cię swoją tarczą bezpieczeństwa, abyś pokonał wszelkie trudności.

Czy warto rozpoznać bożki?

To jest podstawowe zadanie człowieka przebywającego na ziemi, aby zostawić bożki i wrócić w objęcia Stwórcy, od którego każdy z nas otrzymał pierwotną iskrę życia. Ta iskra jest połączona srebrnym sznurem ze Stwórcą i nic nas odzieli od Stwórcy nie może.

Bożki są wytworem ego osobowości, aby im służyć i zapomnieć o ukrywanej przez wieki prawdzie. Świat coraz bardziej oddaje cześć bożkom i dlatego jest wiele niepotrzebnego cierpienia, które wypływa jako następstwo wiary w bożki. Tak przepływa senne życie ego.

Życie, które kończy się śmiercią nie jest prawdziwym życiem. Musi być snem, w którym królują bożki i grają przedziwne role. Wraz ze zniknięciem ego, znika też śmierć, jako iluzja życia. Zakończony sen o śmierci prowadzi do prawdziwego życia i darów od Boga Stwórcy. Wszystko powraca do Jedności z którego pochodzi.

Czas już rozpoznać wszystkie bożki, które zajęły miejsce Boga i kierują twoim bolesnym i koszmarnym snem. Niech prawda jak oliwa wypłynie na wierzch i zajmie należne sobie miejsce. Prawda jest święta i pochodzi od Boga Stwórcy. Bożki są kłamstwem i iluzją w które uwikłało cię ego. Wybór zawsze należy do ciebie!