Piękna róża zaczym urośnie i zakwitnie, najpierw wypuszcza ostre, kłujące kolce. Broni się przed bliskością.

Tak samo jak człowiek, który chce rozkwitnąć światłem świadomości, musi przejść najpierw przez drogę z cierniami aby wejść na drogę prostą. Łatwa droga nie daje żadnych korzyści i wymiernych końcowych efektów. Jeśli człowiek mieszka w komforcie i nagle zostaje wyrzucony z niego, to wówczas poznaje smak komfortu i gorycz niewygody. Ma porównanie i docenia to, co dobre i wygodne.

Podobnie jest z naszymi życiowymi doświadczeniami. Im bardziej wyboista i kolczasta droga, tym piękniejsza w nas róża zakwitnie w przyszłości. Na tej drodze nie ma przystanków ani zatrzymania. Są tylko liczne rozrachunki z przeszłością. Nazywamy to karmą, oczyszczaniem lub życiowym doświadczeniem.

Nigdy róża nie zakwita najpierw a potem wypuszcza kolce na łodydze. Proces naturalny jest od dołu do góry. Wzrastamy też od dołu ku górze. Czakry w ciele są też podobnie usytuowane, że te najniższe znajdują się na dole a najwyższe u góry ciała człowieka.

Konieczne są najpierw bolesne i ostre życiowe zakręty aby móc później doświadczyć spokoju na prostej drodze, która prowadzi do wolności i smakowania świata w wyższych wymiarach.

Łatwo jest zauważyć, że ludzie, którzy mają łatwe życie, nie chcą tego stanu pozornej błogości burzyć. Wolą trwać w marazmie i śnie, niż przebudzić się do swojej prawdziwej wielkości. Pierwotny komfort jest zabójstwem na drodze rozwoju osobistego.

Tylko ci, co przeszli przez piekło swojego życia, mogą z determinacją dążyć do właściwego sobie rozwoju. Są gotowi do wzrostu duchowego i osobistego.

Kolce, które pozostawili na drodze, są tylko wspomnieniem minionych wydarzeń. Są dla nich lekcją i życiową nauką. Wszystkie porażki są jak kolce na łodydze róży, która z nich wyrosła i zakwitła pięknym pachnącym kwiatem. Wszystko to stanowi o całość róży.

Człowiek kiedy pozbędzie się ego, to pozostawi kolce i wyboistą drogę. Wyhoduje na bazie miłości różę bez kolców, która zakwitnie w komnacie jego serca.

Religie są drogą oczyszczania z ego. Poprzez ciernistą drogę poznaje się prawdę o sobie, o swoich dawnych wadach. Nikt zdrowy na umyśle nie będzie chciał ciągle i ciągle iść drogą przez kolce. Jeśli zostanie mocno poraniony, to szybciej wyciągnie wnioski ze swoich lekcji. Będzie szukał zrozumienia samego siebie, aby więcej się nie kaleczyć. Znajdzie wrota Prawdy poprzez wiedzę i logikę, które są poza religiami.

Będzie szukał Prawdy między słowami świętych Pism i wyciągał logiczne wnioski. One wyprowadzą go z błędów przeszłości i skierują na drogę prostą i jasną. Rozkwitnie jak róży kwiat, emanując wokół zapachem.

Róża jest jedna a kolców jest wiele.
Prawda jest jedna a kłamstw jest mnóstwo.

Poranione ego zostanie ukrzyżowane. Człowiek nauczy się pokory wobec losu. Czas liniowy zamieni się w wertykalny i rozpocznie się nowe życie. To Zmartwychwstanie naszej wewnętrznej prawdziwej istoty. Przemiana z nieświadomości ego na świadomość Boską.

Nic tak nie uskrzydla człowieka jak pozbycie się ciężarów swojego życia. Lewitacja jest symbolem uskrzydlania świętych, którzy doświadczyli wielu kolców na swojej wyboistej drodze.

Osiągnięcie świadomości następuje poprzez wiedzę. Osiągnięta świadomość wzywa człowieka oczyszczonego do rozpoznania celu życia. Poprzez rozpoznanie całości, pojmie się Prawdę i wówczas wiadomo, co należy robić. Jest to prawdziwe zbawienie. Człowiek znający Prawdę przechodzi na wyższe wymiary istnienia.

Z negatywności wynikają bardzo pozytywne rezultaty. Kłująca róża zakwita i jednoczy swym zapachem otoczenie. Z rozdzielenia poprzez kolce, rodzi się braterstwo miłości i pojednania.

Nie możemy stać się świadomi prostej drogi, zanim nie doświadczymy ciernistej i wyboistej szerokiej drogi. Poznanie Prawdy o sobie jest prawem każdego człowieka. Poszukiwanie rozprasza wątpliwości i łamie łańcuch lęku.

To przesłanie miłości kieruję do wszystkich czytelników mojej strony, którzy utrudzeni swoim krzyżem, chcą coś w życiu zmienić. Uczciwość jest bezwzględnie konieczna. Zachęcam do współpracy na polu oczyszczania Ziemi i istot żyjących na niej.
Kontakt ze mną jest podany na stronie.