Prowadzi do Ducha, który jest informacją o wszystkim, co jest. Wówczas nie ma potrzeby uczyć się bo wszelka wiedza spływa od Ducha i jest rozumiana przez serce. Jeśli umysł jest połączony z sercem, wówczas informacje przepływają w sposób kwantowy. To cud tworzenia oraz lekkość życia we wszystkich wymiarach.

Czy łatwo otworzyć duchowe serce?


Jeśli ego jest twoim sługą, to łatwo. Jeśli ty służysz ego – to trudno, wręcz niemożliwe. Ego chce smakować świata fizycznego. Pożąda wielu rzeczy, jest próżne i zarozumiałe. Porównuje się do innych i chce zawsze być lepsze. Serce duchowe jest zupełnie inne. Chce współpracy, zamiast współzawodnictwa. Pragnie jedności zamiast wielości. Chce badać światy duchowe, nie materialne. Serce jest panem istoty. Powstaje pierwsze w zarodku i ostatnie odchodzi z ciała, gdy dusza je opuszcza.

Duch i Dusza to polaryzacja męsko – żeńska Istoty Duchowej nad nami, która zarządza ciałem. Gdy ciało opanują żądze i współzawodnictwo, wówczas Duch i Dusza stoją obok. Nie ingerują w życie jednostki, dopóki ich się nie zaprosi. Ego wówczas przejmuje rolę i prowadzi na manowce. Kiedy dojdziesz do takiego momentu, że wszystko się wali, to dobry czas ku temu aby zwrócić się do środka, do swojego właściwego centrum dowodzenia.

Wolna wola pozwala doświadczać tego, czego chcesz ale ponosisz konsekwencję swoich wyborów, tych z poprzednich wcieleń oraz obecnych. Wiedza porządkuje cały balast przeszłości aby nie projektowała się na przyszłość. Wiedza zwłaszcza telepatyczna przekazywana ze Źródła poprzez Ducha, jest ogromna. Nauka podręcznikowa czy akademicka jest przeszłością i służy jako fundament porozumiewania się.

Serce posiada torus, który zbiera informacje zarówno z jednego jak i drugiego przeciwnego bieguna i unifikuje je. Tworzy się coś nowego połączonego w jedność. Rodzą się nowe idee a wraz z nimi zrozumienie. Duch w człowieku łączy się z Duchem Wszechświata czyli ze Stwórcą lub Czystą Świadomością Kosmiczną. Pytania i odpowiedzi są tym samym, gdyż czas liniowy przestaje istnieć w sferze Ducha.

Żyjesz wtedy lekko w zaufaniu do kosmosu, że otrzymasz to, czego potrzebujesz. Czasem nie jesteś świadomy tego, co jest ci niezbędne, a ono spływa do ciebie, dając ci radość. To cuda małe i duże, które wypełniają twoje życie, gdy zaufasz sercu. Wiedza jest pomostem do porządku kosmicznego. Unifikuje wszelkie biegunowości i daje odpowiedź na wiele wątpliwości.