To przestrzeń od ego do duszy i ducha. Aby ten most przejść, potrzeba oczyścić się ze starych programów pokoleniowych i włączyć wyższą świadomość. Po tym moście będą pojawiać się liczne egzaminy duchowe jak w szkole, które należy zdać aby poruszać się po moście w stronę przeciwległego brzegu. Ten most to droga, która wyprowadza z lęku, do miłości.

Im więcej masz w sobie lęku, tym trudniej zdać egzamin. Dziś ludzkość w większości żyje samym lękiem o wszystko lub strachem co będzie dalej? Gromadzą oni zapasy aby przetrwać jak wielbłąd idący przez pustynię. Nie kojarzą, że miłość sama ich ochroni. Gdy człowiek zda wszystkie egzaminy, może wówczas przekroczyć most między światem iluzji a rzeczywistością.

Ludzkość jest obecnie poddana globalnym egzaminom, gdzie rządzący wymuszają na nas lęk przed chorobą, promieniowaniem czy wojną. Duchowy most prowadzi od wewnętrznej wojny do pokoju. Ego żyje dzięki konfliktom, cierpieniu i strachu. To jego pokarm. Człowiek duchowy potrzebuje do życia spokoju, ciszy i natury aby wzrastać w miłości. Jesteśmy zrodzeni z miłości i do niej mamy powrócić!

System matrixa zaimplementował nam strach aby ludzkość nie wydostała się na drugi brzeg, przekraczając most między światami w kierunku Źródła. Gdy to człowiek zrozumie, będzie wiedział jak przeprawić się przez duchowy most zapomnienia, bo jesteśmy dziećmi Stwórcy a nie diabła. Szatan robi wszystko aby nam to udaremnić. Ty mu dajesz swoją energię aby mógł działać przeciwko tobie. On nie posiada światła, a zatem nie ma energii. Pozyskuje ją od ludzi.

Na tej zasadzie żyje ego czyli twój wróg, którego karmisz strachem. Programy w podświadomości dają ci wiarę, że to co czynisz jest prawdziwe. Tak ten świat jest skonstruowany, że dostajesz to w co wierzysz. Wiara jest ślepa i nie pokrywa się z rzeczywistością.

Wiedza jest natomiast potęgą i rozwija świadomość, która jest największym skarbem. Im wyższa świadomość, tym większa szansa pokonanie mostu między światami. Przewodnikiem na tej drodze jest własny ośrodek serca, który łączy energie niższe ( emocje) z uczuciami jako energie wyższe. Jesteś całością, a nie połową. Prawa i lewa półkula mózgu powinny pracować ze sobą w harmonii oraz łączyć się z mózgiem w sercu.

Ta trójca ma być połączona, a nie jak teraz rozłączona. Przejście przez duchowy most jest egzaminem końcowym i doktoratem w osiąganiu celu duchowego. Mnie przez te egzaminy prowadził sam Jezus w wizjach, jako spotkania z dzikimi zwierzętami jak krokodyl, węże, a na końcu lew. Było trudno choć nie wiedziałam, że to są egzaminy. Dziś nie mam lęków przed niczym. Mogę żyć w spokoju duszy.
I niech tak się stanie, bo tak jest dla wszystkich przebudzających się dusz.