Człowiek składa się z ciała i duszy. Te dwie części  są ze sobą połączone,  na poziomie duchowym,  srebrną nicią. Natomiast na poziomie fizycznym jest w  nich jeden umysł, który odbiera przekazy z ciała lub z duszy. Ciało wytworzyło mózg, który poprzez zdobywaną wiedzę i doświadczenie, może odbierać informację płynące z zewnętrznego świata.

Do tego służy 5 zmysłów, aby ubarwiać odbieraną i przekazywaną wiedzę. Umysł ludzki pochodzący z ciała, jest jedynie funkcją świadomości a nie źródłem prawdziwej wiedzy. Prawda pochodzi od świata wewnętrznego, która  przekazywana jest przez duszę.

Świadomość stanowi około 3 – 5 % naszego jestestwa. Geniusze mają  około 10% świadomości.  Reszta istnieje jako nieświadomość, do której dostęp ma tylko  dusza. Z tej prostej matematyki wynika, jak dużo informacji jest przed nami ukryte.

Dusza nie może być w pełni zespolona z ciałem, gdyż przebywa w innych wymiarach. Jedynie poprzez abstrakcyjne myślenie, przekazuje nam wiedzę i zwiększa kontakt.

Idee i wyobraźnia emanują z duszy, która jest katalizatorem dla ludzkiego umysłu. Poprzez wzniosłe i nowe idee, możemy zagłębiać się wyobraźnią, w świat duchowy. Dusza jest bezpośrednio połączona z umysłem Boga i to od niej płyną święte i czyste przekazy, na bazie miłości.

Człowiek, który nie wierzy w duszę, choć i tak ją ma, to ogranicza swoje postrzeganie intelektualne, tylko do poziomu ciała. Żyje w ograniczonym, zewnętrznym świecie, trzeciego wymiaru. Taka wiedza jest niewielka, to tylko średnio – 5%  całości. Wówczas istota nie może wiedzieć kim jest. Żyje w intelektualnym strachu.

Aby zrozumieć świat duchowy, należy zdobywać o nim wiedzę. Dusza każdego  człowieka, przekazuje informację do ciała, ale nie każdy mózg to odbiera. Może nie posiadać zasobu wyobraźni i postrzegania abstrakcyjnego, aby te informacje odczytać.

Czasem jest to cichy głos intuicji, który przemawia pierwotnie, do zablokowanego skorupą umysłu. Intuicja nie jest wszystkim, co pochodzi od duszy.

Świat duchowy jest ogromny i odbiór informacji nie jest taki prosty, dla intelektu ciała. Istota, która zaczyna mieć kontakt z własną duszą, najpierw odbiera to jako chaos. Otrzymuje dwie sprzeczne informacje i nie rozumie, którą wybrać. To czas wahania i wyboru nowej drogi życia.

Pisze o tym dlatego, gdyż spływają obecnie na Ziemię wysokie energie koloru fioletowego, które oczyszczają wszystkich z błędów przeszłości. Przygotowują umysł na większy kontakt z duszą i światem duchowym.

Ludzie zaczynają się gubić, gdyż nie posiadają odpowiedniej wiedzy o świecie duchowym. Żyją dalej w zewnętrznym kręgu lęku. Stąd wzrastają konflikty w umyśle, oraz w związkach międzyludzkich, czy partnerskich.

Gdy sama przechodziłam ten etap duchowej podróży, to moje życie wyglądało podobnie. Nie wiedziałam co wybrać i którą drogą pójść. Robił się totalny chaos w umyśle, gdyż spływały do mnie dwojakie informacje. Dopiero zdobywana wiedza o duszy, zaczęła porządkować moje myśli.  W ten sposób potrafię dziś odróżniać myśli ego, od umysłu duszy.

Umysł ciała zawsze bazuje na strachu, niecierpliwości i własnych zasobach intelektu. Natomiast od duszy spływają objawienia. Jest to nagłe rozjaśnienie bardzo dużego zagadnienia, we wszystkich jej aspektach. To kompleksowe zrozumienie najtrudniejszych spraw, dla siebie czy rozpoznanie dla innych.

Objawienie jest światłem duszy, które przekazuje całość zagadnienia.  bez słów i obrazów. Takie przekazy bazują na miłości i są odczytywane przez umysł, jako symbol Prawdy. Nie ma w tym żadnych wątpliwości, lecz jest spokój i logika. Mówi się, że jest to „pewność świętego”, gdyż są to myśli Boga.

Intelekt duszy, to największa mądrość, jaką istota jest w stanie odebrać, ze świata wewnętrznego, gdyż  pochodzi z boskiego Źródła. To przekaz idei  Boga. Aby zrozumieć głos duszy, potrzebne są zasoby podstawowej chociażby wiedzy o światach duchowych. Bez tej wiedzy, nie ma możliwości odbioru i zrozumienia przychodzących informacji.

Obecnie tak modne są channelingi, czyli przekazy od istot duchowych. Ważne jest przy tym, jaki zasób wiedzy posiada osoba odbierająca przekaz, gdyż na jej bazie konstruuje informację w ciele i takie przekazuje do świata fizycznego.

Oczyszczone ciało, tworzy czyste myśli w mózgu i może odbierać prawidłowe informacje, od swojej duszy. Natomiast zanieczyszczone ciało, będzie zniekształcać odbiór przekazu. Dlatego, ważne jest aby mózg i ciało, były czyste i nie zaburzone niskimi  emocjami. Od tego zależy prawdziwość odbioru.
W „czystym ciele – czysty duch”, zdaje się powiedzieć. Nie bądź oddzielony od swojej duszy, gdyż ona napełnia cię mądrością, na fali miłości. Gdy jesteś zakochany, to nie używasz słów, gdyż zakłócają tę piękną ciszę istnienia miłości.

Podobnie jest w świecie dusz, gdzie nie używa się słów. Przekazy płyną przez myśli lub przez dotyk. Miałam tę możliwość wchodzenia w światy duchowe i  wówczas nie słyszałam żadnej rozmowy, a odbierałam przekazy, często wierszowane, od bliskich zmarłych.

Wchodzimy jako ziemianie w czwarty wymiar i potrzeba jest zrozumienia świata duchowego. Intelekt ciała i duszy, zaczynają się jednoczyć, gdyż taka jest ich rola. Zamiast chaosu, robi się porządek w ciałach, aby mogła spłynąć czysta energia intelektualna ze Źródła. Gdy uspokoją się myśli, to Prawda spłynie do umysłu.

Dwa intelekty w jednym ciele, muszą tworzyć chaos, gdyż gdzie dwoje rządzi, tam jest konflikt. Intelekt ego powinien odejść na zasłużoną emeryturę, aby jego miejsce zajął umysł duszy. Stanem przejściowym będzie chaos, w którym można pozostać, albo posłuchać głosu duszy.

Przepiski na oczyszczanie ciała są na tym blogu. Zapraszam do kontaktu w razie konieczności.