Transformacja roku 2012 polega na rozdzieleniu świadomości ludzi na dwa odrębne światy. W starym świecie opartym na szaleństwie i egoistycznym życiu, ludzie żyją tylko dla siebie  i swojej najbliższej rodziny. To 3 gęstość najcięższej energii czyli materii. Obok niego powstaje Nowy Świat oparty na służbie sobie i innym a szczególnie na rozsądku i pomocy ludzkości w obecnym  okresie transformacji. To świat 4 i 5 gęstości subtelnej energii.

Stary Świat 3 D pozostanie jako obszar oczyszczania, gdzie skupią się ludzie o najniższej świadomości, aby być dla siebie lusterkami. Rządzą tu zasady egoizmu czyli: chaos, bałagan, samowola, intelektualne dążenia, lekkomyślność, niecierpliwość oraz miłość własna, równa samolubstwu i okrucieństwu.

Taki system  życia skupiać będzie osoby z dużym EGO, którzy ignorują wszelkie zmiany. Są to ludzie pełni nienawiści do innych istot inaczej myślących. Wiele warstw egoizmu, które otaczają takiego człowieka powoduje, że tworzy się  ciemna skorupa w aurze.

To zabija ich głos sumienia i odcina dostęp do uczuć wyższych oraz właściwego odbioru świata.  W swym szaleństwie to oni „nie wiedzą co czynią”. Stąd rodzi się przemoc, osądy, brak tolerancji i sceptycyzm w podejściu do nowego.

Ponieważ to, co wysyłamy musi do nas wrócić, dlatego ludzie o niskim poziomie świadomości skupiają się wokół siebie. Będą graczami i lusterkami dla drugich o podobnym sposobie życia, aby mogli zobaczyć swoje szaleństwo.

Z tego krótkiego opisu widać, że ci ludzie będą się kierować i kierują ideami własnego ego, które przeciwstawia się prawom Boga. Są to prawa pokrzywione i przekłamane przez ciemne moce, którym służą. To świat mroku i niszczenia życia duchowego.

Do Boga idzie się poprzez to, co dobre w nas i rozsądne. Dlatego z chaotycznej świadomości ludzi jest wyodrębniany Nowy Świat, pełny dobroci i miłosierdzia, reprezentowany przez istoty światła o szlachetnym charakterze.

Aby dojść do Stwórcy życia, trzeba mieć Jego cechy. Dlatego do Nowego Światu wchodzą istoty o czystych sercach i mentalnym rozsądku. Rządzą tu naturalne prawa obowiązujące wszelkie życie na planecie. Szamanizm jest drogą powrotu do Źródła, gdyż wskazuje na pierwotne związki z naturą i odkrywa prawa boskie.

Powstające dwa światy są tworzone na zasadach odzwierciedlenia czyli odpowiedników grupowej świadomości ludzi. Niskie wibracje z 3 D będą jednoczyć szaleńców i rozbójników. Natomiast wyższe, subtelne wibracje z 4 i 5 D łączą istoty świadome swego życia i działania. Nowy Świat to przestrzeń kreacji prawdziwego tworzenia z boskim JA.

Prawa Boże to przede wszystkim: porządek, wola działania, mądrość, rozsądek, powaga, cierpliwość, dobroć, miłość związana z miłosierdziem do innych istot oraz łagodność charakteru. Tymi cechami oddziałujemy na przestrzeń wokół nas i przyciągamy istoty podobne boskim przymiotom.

Ludzie, którzy zdradzili Boga, będą od Niego się oddalać. Natomiast prawe istoty już zbliżają się do Niego oraz  upodobniają do światła i miłości boskiej. Takie są prawa wszechświata.

Czyste istoty, które pozbyły się karmicznych obciążeń, będą przyciągać same dobre i czyste rzeczy jak: ciekawą pracę, która daje zadowolenie, zdrową żywność i powietrze oraz  ludzi o tych samych świadomościach.

Pozostali będą dalej odżywiać się zcheminizowaną żywnością i lekami, które coraz wyraźniej zatruwają życie człowieka. Ich praca będzie bardzo uciążliwa i nie dająca satysfakcji. Ciągłe konflikty i nieporozumienia będą na porządku dziennym aby pokazać im, jaki bałagan noszą w swoim umyśle.

Już dziś świadomy człowiek może zobaczyć okiem rozsądku w którym świecie żyje i gdzie chce zdążać. To widać bardzo wyraźnie jak dwa światy się rozchodzą w przeciwnych kierunkach. Ludzie zaczynają się skupiać w osobne grupy świadomości.  Następuje podział świata.

Ważne jest aby istoty dobre, zdążające do Boga mogły się ze sobą kontaktować i spotykać. W ten sposób wzmocnią energię wyższej świadomości i utworzą miejsce w przestrzeni  dla Nowego Świata.

W ten sposób wyłania się z chaosu Nowy Świat, wynikający z mądrości, wzajemnej tolerancji i ogólnego dobra istot w nim żyjących. Nie ma w nim miejsca dla przewodników ani prowadzących daną społeczność, gdyż człowiek o wyższej świadomości jest wolny od nadzoru.

Jest świadomy tego co czyni i kieruje się w życiu dobrem, które rozprzestrzenia wokół siebie. Nie potrzebuje żadnych ziemskich kodeksów ani praw ludzkiego ego, które ograniczają istotę w jej rozwoju.

Natomiast prawa i kodeksy będą obowiązywać dalej w 3 D, gdyż człowiek pozbawiony sumienia nie wie co jest dobre i prowadzi do Boga a co złe i gubi jego duszę. Stracił swoje sumienie jako przewodnika po rozsądnym życiu.

Dwa światy istnieją obok siebie ale są rozdzielone na ludzi mieszkających w oddzielnych miejscach w przestrzeni. Mają inną pracę oraz wspólne idee. Taki podział na dwa światy już się odbywa dość szybko, bo czas przyśpiesza a Słońce świeci coraz jaśniej i odkrywa ciemne tajemnice ludzkiej psychiki.

W ten sposób możemy uzdrawiać swoją przeszłość jak i naszych przodków, aby móc wejść do Nowego Świata oczyszczonym z karmicznych brudów. Bądźmy wzorem i przykładem dla innych, którzy jeszcze śpią w swym szaleństwie egoistycznych upodobań.

Jako istoty światła i miłości emanujemy tym, co mamy w sobie na otaczającą nas przestrzeń. Przyciągamy innych ludzi o podobnych cechach świadomości a odpychamy te o niskich, ciężkich wibracjach z 3 D. Ludzkość sama się przekształca i formuje w nowe i stare wzorce postępowania oraz życia.

Dwa światy są naszą obecną rzeczywistością. Kto je postrzega, to jest już w Nowym Świecie a kto nie, to dalej żyje w swym śnie. Możemy go lekko przebudzać, aby nie doznał szoku. Ten artykuł ma  pełnić rolę budzika dla śpiących jeszcze istot. Czas przebudzenia nadszedł!