Dwie półkule mózgu
Pracują bezpiecznie
Gdy są w równowadze
Myślą równocześnie.

Ślą sobie sygnały
Bity przekazują
Z szybkością kosmiczną
Niemal tak pracują.

Zawiadują ciałem
Każda swą połową
Lewa – stroną prawą
Prawa – drugą stroną.

Mózg stary czy nowy
Nie zależy od połowy
Lecz od wartości człowieka
Gdy w mądrość przyobleka.

Tworzy strefę szarą
Myśli idą pełną parą
Sieć neuronowa
W mózgu jest złożona.

Tak człowiek wspaniały
W komputer ubrany.
Nosi skrzynkę z sobą
Pięknie przystrojoną.