Niektórzy mówią, że mądrość to wiedza połączona z uczciwością. Często się słyszy, że mądrość to wiedza zastosowana w życiu, jako doświadczenie. Mądrość z pewnością prowadzi prawą drogą do Źródła mądrości, którym jest Stwórca wszystkich rzeczy.

Trudno sobie wyobrazić, aby Stwórca nie miał mądrości i stworzył wszelkie życie. Musi być przede wszystkim mądry i uczciwy w tym, co czyni. Możemy sobie zadać pytanie: dlaczego tyle nieszczęścia jest na świecie i bólu. Gdzie tkwi błąd?

Otóż miłość tworzy wszystko co dobre. Natomiast brak miłości czyli nienawiść niszczy wszelkie dobro. Budowanie i niszczenie to dwa bieguny naszej trójwymiarowej rzeczywistości. Wszystko, co powstaje musi być kiedyś zniszczone.

W świecie dwubiegunowym istnieją dwa aspekty wzajemnie się przenikające. Jest nim światło i ciemność. Dlatego istnieje dobro i zło. Ból i radość.

Aby zostawić świat biegunów  i wejść na wyższy wymiar, musimy pozbyć się osądów. Wejście w wyższe wymiary ( gęstości) jest zależne od zagęszczenia naszej świadomości opartej na wiedzy. Świadomość siebie tak naprawdę jest mądrością, gdyż pozwala przemieniać ciemność w  światło.

Gdy dużo w człowieku jest ciemności, wówczas przychodzą choroby, cierpienie i śmierć. Tym karmią się siły ciemności, pod które automatycznie taki człowiek jest podłączony. Są to egregory, które żywią się bólem. Podobnie jak człowiek żywi się bólem zwierząt, gdy zjada mięso ( kotlet schabowy), tak samo żywią się naszym cierpieniem egregory.

Jedynie mądrość w człowieku i jego uczciwość w tym co mówi i czyni, jest w stanie wyprowadzić go w kierunku miłości i światła. Miłość nie zabija! Daje radość i szczęście.

Niskie emocje jak: złość, gniew, smutek, zazdrość, strach, żal czy pycha, powodują podkarmianie egregorów. Są to istoty sztuczne bez duszy, które wprogramowały nam do mózgu odpowiednie dla nich przekonania: religijne, społeczne i rodowe.

W mojej książce „Symfonia Przebudzenia” podaję receptę jak wyjść z tych niskich emocji i przemienić je na wyższe wibracje z czwartego wymiaru. Jak odłączyć się od ciemności.

Tylko mądrością i wiedzą możemy pokonać ciemność w sobie, którą każdy z nas posiada w większym czy mniejszym zakresie. Emocje, to energia magnetyczna, która jest domeną żywych istot. Strach wywołuje fale gorąca i człowiek się poci.

Zwierzęta żyją w ciągłym strachu o byt i mają przez to dużo gorąca w sobie. Mogą żyć stale na powietrzu  nawet zimą i nic im nie jest. Człowiekowi podszytemu ciągle strachem, jest zawsze gorąco. Stale jest spocony nieprzyjemnym potem.

Rozpoznanie siebie i swoich emocji jest pierwszym krokiem w kierunku przebudzenia umysłu do zagęszczonej świadomości czyli mądrości wewnętrznej.  Im większa mądrość, tym gęstsza świadomość i wyższy wymiar w którym istota przebywa. Więcej dosięga światła i żyje szczęśliwiej.

W swojej  książce opisałam ten proces jak się przebudzić, poznając siebie od najniższych poziomów, poprzez energie, żywioły, emocje do uczuć wyższych, które prowadzą do mądrości.  Są rysunki przedstawiające połączenie z egregorem lub ze światłem. Które z nich wybierzemy, to zależy od naszej wiedzy i mądrości oraz woli.

Każdy, kto chce wyjść z cierpienia, którego jest coraz więcej, musi rozpoznać siebie aby mógł wyrwać się z ciemnej energii egregorów. Powinien też pracować nad sobą i przemieniać ciemność w światło.

Im więcej będzie teraz ludzi mądrych na świecie, tym spokojniej przejdzie fala światła 2012 roku, która ma za zadanie oczyścić świat z ciemnoty i ignorancji.  Bólu na planecie jest tak dużo, że siły kosmiczne idą nam z pomocą, w postaci fali światła.

Oczyszczenie i tak nadchodzi. Należy wyjść mu naprzeciw. Dobrze jest mieć programy z kodami światła aby nie pozostać z niczym. Przekonania z egregorów zostaną usunięte i na to miejsce przyjdą nowe kody z wyższych gęstości dla tych, co tym  gęstościom odpowiadają.

Człowiek mądry poradzi sobie w każdej sytuacji, nawet tej najbardziej niebezpiecznej, gdyż posiada świadomość boskiej istoty. W czasach obecnej transformacji, jedynie mądrość jest w cenie. Wszystkie dobra materialne utracą swój prestiż. Mądrość musi zwyciężyć głupotę wielu wieków istnienia na ziemi.