„Czasem nasze światło gaśnie, lecz płomień przywraca
inny człowiek. Każdy z nas winien jest najgłębszej wdzięczności
dla tych, którzy rozpalili to światło” – A. Schweitzer

Bo Miłość mój drogi to MY. Miłość jest ukrytym światłem duszy wewnątrz naszego ciała. Symbolem Miłości jest przebite strzałą serce, z którego wypłynie światło miłości. Wystarczy spojrzenie, ciepłe słowo aby otworzyć drugie serce na miłość. Wyzwolić skorupę Ego ze strachu, którym się otoczyło. Zabicie Miłości jest tym samym, co zabicie człowieka w porządkach miłości.

Lęk zamyka istotę tylko na siebie i niczego nie da się wypuścić na zewnątrz. Wówczas toczy się życie wyłącznie służąc sobie i swojej najbliższej rodzinie. Ego nie zna Miłości i dlatego nie może wybaczyć, bo nie ma podstawowego narzędzia do przebaczenia. Ego żyje nieświadomie czyli jest mocno uśpione. Rzeczywistość postrzega przez ograniczające go programy, a nie przez prawdę. To pułapka dla zmysłów i bolesnego ciała.

Aby uwolnić Miłość trzeba użyć strzały, która przebije zatwardziałe serce. Człowiek o wysokiej wibracji Miłości, samą swoją obecnością, potrafi otworzyć ludzkie serca innych ludzi. Tak czynił Jezus będąc na ziemi. Obecnie jest wiele istot, które poprzez wibrację Miłości, wpływają na przebudzenie innych ludzi.

Gdy wchodzę w pole duszy, to odczuwam radość Miłości, która przebacza. Widać tam jedność i wielką wolę pojednania, gdyż Miłość to klej, który jednoczy ludzi. Miłość przyciąga partnerów do siebie. Skleja ich w jedność, aby zaznali radości boskiej mocy.

W Miłości nie ma lęku, dlatego zbliża ona do siebie ludzi.
W strachu nie ma Miłości, dlatego strach oddziela od innych.
Im więcej lęku człowiek wytworzy, tym więcej wrogów ma wokół siebie. Jedyną drogą wyjścia z pułapki, jest przebaczenie i dotarcie do światła swej duszy. Wówczas iskierka światła Miłości poprzez oczy, przemyka do drugiej osoby.

Rak i ciężkie choroby, to brak zgody na przebaczenie sobie i innym. Stąd tyle ludzi choruje na raki, gdyż ego nie rozumie przebaczenia. Miłość wyzwala ze wszystkich chorób, gdyż światło likwiduje lęk, czyli ciemność i przywraca zdrowie. Takie proste lekarstwo ale totalnie odrzucane przez chorych.

Tabletki wpychają chorobę głębiej i głębiej, budując ciało bolesne. Miłość jest taka piękna a ból w chorobie taki straszny!
Dlaczego ludzie nie wybierają Miłości?
Totalnie brakuje świadomości, tego co jest właściwe i dobre. W konsekwencji wszystko jest dobre, gdyż wielki ból czy nieszczęścia, mogą przebudzić istotę do Miłości. Budzący się człowiek zaczyna patrzeć innymi oczyma, na ten sam świat. Przebijające w oczach światło, oświetla ciemność i wszystko jaśnieje.

Powstaje chęć totalnego przebaczenia wszystkim aktorom, którzy grali mu bolesne role w jego tragicznej bajce, uknutej przez Ego. Miłość spala jak ogień wszystkie wzorce, które weszły w ciało aby powodować choroby, by człowiek się przebudził.

Świat teraz zaczyna żyć innym życiem, niż było dotychczas czyli z nastawieniem na posiadanie przedmiotów. W tym pędzie człowiek się zagubił i innych ludzi utożsamił ze swoimi przedmiotami. Miłość jest odwróceniem z tej drogi. Jest spojrzeniem na innego człowieka, jak na siebie samego, bo Miłość to MY a nie JA.

Bóg jest Miłością i wszyscy pochodzimy od tej Miłości. Możemy ją dawać innym lub chować dla siebie. Narcyzm to przejaw zachłyśnięcia się sobą. To już poważna choroba.

Gdyby ludzie chcieli żyć świadomie, to nie istniała by potrzeba przebaczania. Każdy traktował by innych z miłością, tak jak siebie. Ludzkość nie dążyła by do konfliktów, ukrywania prawdy i wykorzystywania innych, gdyż Miłość na to nie pozwala. Miłość tylko daje. Ego najwięcej ma radości jak bierze. Powstaje nierównowaga na przestrzeni, którą trzeba będzie kiedyś zrównoważyć.

Miłość to nie seks ani pożądanie. To czyste uczucie dawania i otwierania serc innych ludzi, aby wyzwolić ich z lęku. Miłość wszystkich łączy na wyższych poziomach istnienia, gdzie lęk nie ma dostępu. Przebaczenie jest drogą wzrastania i otwierania się na przepływ boskiej Miłości.

Prawdziwe przebaczenie to pojednanie tego, co zostało rozdzielone. Miłość jak klej zjednoczy rozrzucone elementy w całość. To droga Prawdy.
Związki Nowej Ziemi, inspirują pary, by przeobraziły się do wyższego celu w relacjach Miłości. Potrzebujemy zrozumienia różnych relacji, które spotykamy na co dzień.

Wiedza jest lekarstwem na wiele problemów i chorób w dzisiejszym świecie, opanowanym przez Ego. Miłość rządzi się swoimi prawami, które warto poznać. To Prawa Boga.

„Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, by życie czynić łatwiejszym dla siebie nawzajem” – /George Eliot/.