W Dzień Walentynek trudno pisać o czymś innym, niż o miłości. Sama potrzebuję się dowiedzieć jak wygląda miłość Dusz. Wszyscy znamy miłość ciał, pożądanie czy seks. To tylko miłość do ostatecznej formy projekcji duszy na ciało. Wszystkie formy są skończone i ograniczone, stąd miłość ciał jest też w takim wymiarze. Ledwie się ona zacznie, to za rok czy dwa nie pozostaje nic, oprócz nienawiści. Miłość się wypala czyli kończy. Nienawiść jest brakiem miłości czyli kończy się światło wypływające z serca.

Miłość Dusz jest trwała i nigdy się nie kończy. Powstaje złota nić tworząca aureolę wokół głów. Dusze choć są indywidualne, to jednak są połączone bezpośrednio z Wielkim Jednym Duchem wszechświata. Stąd blisko mają do Jedności. Dusze potrzebują doświadczać miłości poprzez ciała, ponieważ Bóg Stwórca jest miłością. To czyste światło świata, które spływa na duszę aby przyciągała więcej miłości do siebie.

Dusza jest żeńska i posiada magnetyczną energię przyciągania. Stąd jej pragnienie doświadczania czegoś subtelnego i wyjątkowego prowokuje do poszukiwania bezwarunkowej miłości. Nie liczy się wówczas ciało, jego wiek czy aspekty materialnego posiadania, lecz wewnętrzny wymiar istnienia, który łączy dwie dusze. Jest to ten sam poziom rozwoju duchowego, gdzie energia przepływa idealnie. Wówczas rozumienie nie wymaga wielu słów czy czynów jak w świecie fizycznym.

Dusze porozumiewają się poprzez oczy, które są oknami duszy i przepływu światła. Tylko oczy zawierają w sobie żywioł światła aby mogły widzieć. Dusza jest płynnym podzbiorem świadomości. Nie ma granic między duszami, dlatego mogą łączyć się ze sobą bez względu na płeć. Piękne są spotkania podobnych dusz, ponieważ energia się rozlewa i łączy ze sobą poza ciałem fizycznym.

Związek dusz to podobieństwa aby rozpływać się w miłości. Taka czysta miłość jest klejem wszechświata, która poprzez duszę łączy ciała we wspólnym celu i doświadczaniu życia na wyższym poziomie. Wyraźnie widać ten aspekt, kiedy na koncercie słucha się pięknej muzyki. Wówczas miłość rozlewa się i łączy ludzi w radości istnienia.

Miłość dusz jest drogą powrotną do Stwórcy od którego każdy z nas pochodzi. Przez poczęcie w miłości, budowane jest najpierw świetliste ciało a potem fizyczne. Aby doświadczyć świetlistej miłości dusz, należy wyjść poza ciało fizyczne. Taki akt miłości dusz powoduje, że wzrasta czyste światło we wszechświecie. W ten sposób rozprzestrzenia się światło na ziemi i odnawia jej oblicze. Wielki Duch przenika przez duszę i ciało aby otworzyć drzwi pomiędzy światami, pomiędzy życiem a śmiercią. Wówczas pokonamy śmierć, bo jesteśmy nieśmiertelni jak zostaliśmy pierwotnie stworzeni.