Dziś Dzień Królewskich Darów

Dawania i otrzymywania jednocześnie.

Podarki są składane

i dary otrzymywane.

Bóg tylko daje,

a człowiek otrzymuje.

Wdzięczność dary pomnaża

Jak kartki z kalendarza.

 

Człowiek bliski Bogu

Rozdaje wszystko bo ma,

ciągły dopływ ze Źródła

I z radością dzieli się skarbami.

 

Dary dajmy sobie nawzajem

Dzielmy się tym co zostaje.

Bo pochodzimy z tego samego Źródła,

gdzie są niewyczerpane ilości skarbów.