Moc pochodzi od Stwórcy wszystkiego jako samo tworzenie. Wystarczy się pod nią podłączyć, a wówczas życie bardzo lekko płynie. Jeżeli nie masz tego podłączenia to potrzebujesz się napracować aby coś osiągnąć. Aby moc przyszła do ciała, to musi ono zrobić miejsce na przyjście światła. To, co stare musi niestety odejść aby nowe weszło i wypełniło ciało oraz przestrzeń światłem Stwórcy.

Jeśli nie zrobisz miejsca czyli nie usuniesz zbędnych programów strachu czy lęku i niskich emocji, to razem z tym balastem działasz ponosząc duży wysiłek. Są jednak ludzie, którzy lubią ciężką pracę i są pracoholikami, bo czują, że zarobili tym na zapłatę. To oni sami sobie płacą, bo liczą tylko na siebie.

Stwórca chce każdego wspomóc dając mu światło świata, co samo tworzy. Ludzie tego nie rozumieją i zmuszeni są na osobisty wysiłek i pracę bez granic. Stwórca jest jak dobry ojciec, który spełnia życzenia swoich dzieci. Wystarczy, że dziecko pomyśli lub wypowie życzenia, a ojciec już wie co mu potrzeba.

Jesteśmy wszyscy jako ludzie dziećmi Boga i mamy prawo upominać się o dary u swego ojca Stwórcy. On chętnie pomoże. Dobry ojciec nie wymaga wysiłku i zasługi swoich dzieci aby im dawać najlepsze dary. Jednak potrzebny jest jeden warunek do spełnienia. Jest nim miejsce na światło, które samo wszystko tworzy.

Nie można dwóm panom służyć, bo jeśli jednego się kocha, to drugiego nienawidzi. Pan ciemności nie odpuszcza i stwarza coraz większe ograniczenia aby człowiek nie mógł uwolnić się z jego szponów. Tak trzyma się ludzi w więzieniach aby ich nie opuścili. Człowiek rozumny nie pozwoli sobie na zabranie wolności.

Zrobi wszystko aby światło w nim tworzyło bezpieczną przestrzeń. Moc światła go ochrania i pozwala zaistnieć wolności. Działanie to męska energia wzmocniona światłem świata, tworzy radosne miejsce do życia i zamieszkania. Bóg Stwórca kieruje procesem tworzenia, gdyż ma dostęp i zezwolenie swojego dziecka.
Niech na to Boże Narodzenie światło świata zrodzi się w sercach ludzi, którzy czują i myślą ze Stwórcą. Niech Chrystus urodzi się w nas i działa przez nas.