Żywioł ziemi i wody, stanowi podstawowy budulec żeńskiej energii. Nie tylko kobiety mają żeńską energię ale też mężczyźni ją posiadają, tylko w mniejszym stopniu. Ziemia i woda, to najważniejsze żywioły planety, na której żyjemy. Stąd pochodzi życie zapłodnione przez wiatr i słońce, jako element męskiej energii.

Sam wiatr i ogień nie zrodzą żadnego życia. Jedynie żeńska energia jest twórcza. Każdy o tym wie, choć może tego nie postrzegać. Tak zbudowany jest wszechświat. Woda potrzebuje formy, aby mogła tworzyć coś konkretnego, jak rzeki, jeziora czy oceany. Ziemia jest formą i egzystencją dla wszystkich żywych stworzeń. To fundament wzrastania i rozmnażania innych form.

Moc żeńskiej energii przejawia się w rodzeniu i tworzeniu życia. Każdy twórca posiada nadmiar żeńskiej mocy, aby mógł stwarzać dzieła. Często mężczyźni będący artystami wysokiej klasy, żyli w tej energii i nie mogli się spełnić w życiu rodzinnym. To zakłócało im żywioły, przynależne do męskiej mocy.

Natomiast kobiety w swoim żywiole, są bardzo twórcze na wielu poziomach życia. Na najniższym poziomie tworzenia, jest to rodzenie dzieci. Na wyższych poziomach, może być to biznes i dobra materialne. Wyżej są osiągnięcia aktorskie, artystyczne i mistyczne.

Każdy z poziomów mówi o miejscu życia danej osoby. Moc płynąca z tych konkretnych w tym świecie żywiołów, napędza rozwój społeczeństwa, kultur i osiągnięć w świecie duchowym. Konkret i emocja są tym motorem, który wznosi człowieka coraz wyżej w jego rozwoju.

Uczucie miłości transformuje istotę, na coraz wyższy poziom świadomości. Ten poziom zależy od zasobów posiadanych informacji, płynących z mocy męskich żywiołów, jak: ogień, powietrze i metal, który jest nośnikiem informacji.

Gdy istota nie posiada pierwotnej mocy żeńskich żywiołów, nie ma możliwości wznoszenia się coraz wyżej. Żeńskość, to delikatność, wrażliwość i płynięcie z rytmem kosmosu, jak rzeka.
Męskość przejawia się w ego i jego agresji do życia. Z takiego poziomu człowiek nie może być twórcą ani mistykiem. Może jedynie zostać politykiem lub żołnierzem. Wówczas spala w ogniu namiętności wszelkie szanse na rozwój osobisty.

Walka i władza nie pochodzą ze Źródła mocy i są obce ludziom na ziemi. To mężczyźni przekazują najwięcej w rodzie programów ego-osobowości, skierowanej na przemoc, poniżanie i wykorzystywanie innych ludzi.
Kobiety stały się ofiarami takiego systemu i przez wiele pokoleń cierpiętnictwa, zaczynają wyzwalać się z „okupacji i dominacji” męskiej siły.

Fundament życia według praw natury, należy do kobiet, bo ich wrażliwość, ciepło i opiekuńczość, są miłe dla każdego. Kiedy ludzkość zrozumie zabawę tego świata, wówczas odpuści dominację jednych na drugich. Nikt z nas nie jest ani lepszy, ani gorszy. Każdy ma jedynie inny układ żywiołów, który może wykorzystać do swojego wzrastania.

Znajomość tych tematów, jest drogą do harmonijnej współpracy w parach, rodzinach i społeczeństwach. Manipulacja przez obce nam cywilizacje wprowadziła na ziemi system władzy, hierarchii i męskiej dominacji, przez jaszczurze istoty, w postaci ich męskich genów.

Wyzwolenie się z okupacji ziemian, jest konieczne dla ludzkości, aby wszyscy mogli żyć w sposób zamierzony, a nie zniewolony. Poznanie siebie jest bardzo ważne w obecnym czasie, gdyż gwarantuje wyjście z chaosu i zagubienia ludzkości.

Każdy człowiek, gdzie istnieje harmonia między jego rodzicami, tworzy coraz lepszą informację, na swoje życie i potomków. Programy zawierające szkodliwe kody, można w bardzo prosty sposób zdekodować i na ich miejsce wpisać nowe treści, odpowiadające obecnej rzeczywistości.

Nikt nie musi żyć w ograniczających go po rodzie programach, gdyż system przymusu się rozpada. Oliwa wypływa na wierzch, aby każdy kto chce, zobaczył co nosi w sobie. Tą brudną od przeszłości „oliwę”, warto wyrzucić aby stworzyć nową przestrzeń, dla świetlanej przyszłości.

Każdy sam może to zrobić, gdyż to jest jego osobista rola do spełnienia, jeśli chce odmiany swojego życia. Nie ma nikogo, kto ma nas zbawiać. Sami jesteśmy zbawcami, gdyż wszystko jest w nas. Oczyszczenie przeszłości jest drogą do szczęśliwego życia od podstaw.

Kobiety jako fundament przemian, czynią najwięcej, poprzez swoją odzyskaną moc, aby transformacja przebiegała w odpowiednim kierunku i czasie. Mężczyźni bardzo rzadko, zwłaszcza starsze pokolenie, włączają się do tego procesu. Wolą umrzeć przedwcześnie, spalając się w walce o władzę i dominację swojej drużyny w sporcie.

Żeńska moc przetrwa największe burze i spokojnie popłynie do Źródła. Życzeniem jest, aby żeńska energia w mężczyznach, przebudziła się do transformowania starego świata i tworzenia nowego, opartego na nowych zasadach. Połączona moc kobiety i mężczyzny, może wiele zmienić na świecie. Potrzebne jest tylko zrozumienie, bez walki, aby moc była w każdej istocie.

 

Prowadzę terapię dekodowania przeszłości – Dekodyką i usuwam z klientem, zbędne oprogramowanie starego Matrixa z jego życia. Osoby chętne żyć po nowemu, zapraszam do Dekodyki.