„Miłość nie posiada i nie daje się posiąść,
Bowiem miłości wystarcza miłość”.
/ K. Gibran/

Moc pochodzi od siły konia. To on pierwszy niósł człowieka na swoim grzbiecie, aby szybciej dotarł do celu podróży. Obecnie moc silnika, mierzy się w koniach mechanicznych, która to nazwa pochodzi od pierwotnej mocy konia. W związkach mierzy się moc – siłą miłości. Może być moc lub bezsiła, czyli brak mocy ( siły) do działania.

Związki starej Ziemi opierają się zwykle na pożądaniu, stąd nie mają mocy do przetrwania. Pożądanie jest wynikiem strachu o bezpieczeństwo, lęk przed samotnością i przetrwaniem pokoleń. Strach zawsze osłabia istotę i dlatego tak wiele związków się rozpada. Podwójny strach, daje większe poczucie beznadziei. Natomiast związki Nowej Ziemi, są oparte na mocy miłości, która potrafi przysłowiowe „góry przenosić”.

Gdy dwie osoby złączą się ze sobą uczuciem miłości bezwarunkowej, to powstaje w nich moc do działania, o wiele większa niż pojedynczego partnera. Widać to na załączonym zdjęciu, jak dwie rzeczki łączą się ze sobą i powstaje natychmiast jedna wielka rzeka. Tak działa połączenie w jedność.

Miłość jest uwolnieniem strachu, każdego z partnerów i rozkwitem uczuć wyższych. To uczucia, a nie emocje dają moc związkom. Emocje jedynie osłabiają związek i dążą do rozpadu. Dlatego ważne jest, aby świadomie zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w partnerstwie.

Jak stworzyć związek na Nowej Ziemi?

Kilka słów wyjaśnienia, co to jest Nowa Ziemia. To miejsce, gdzie występują wyższe wibracje, które powodują poczucie bezpieczeństwa ludzi. Są to tereny odległe od wielkich miast, gdzie cisza współgra z harmonią istot. Dzięki temu znika agresja o terytorium oraz o przetrwanie. Ludzie zaczynają rozumieć, że nie ma potrzeby rywalizacji o dobra tego świata, gdyż wszystkiego jest dość.

Bóg daje każdemu według jego potrzeb, gdy przepływa wdzięczność. Zachłanność bez wdzięczności, kończy strumień dobrobytu z boskiego Źródła. Ludzie z tak niskimi wibracjami, pozostają w starym świecie, aby w bólu i biedzie, dochodzić do odkrywania miłości w sobie.

Te dwa światy obecnie istnieją jednocześnie na ziemi, tylko w miarę możliwości, zaczyna się proces ich rozdzielenia. Wzrasta agresji ludzi w starym świecie o swoje terytorium, gdyż czują, że coś im umyka spod nóg. Zaczynają otaczać się grubymi, potężnymi murami, oraz agresywnymi zwierzętami, aby w ten sposób czuć się bezpiecznie. Taka droga prowadzi do coraz większej klatki i zezwierzęcenia. Tak powstaje oddzielenie między ludźmi i walka.

Związki Nowej Ziemi są zupełnym przeciwieństwem. Zwierzęta żyją w przyjaźni z człowiekiem. Są bardzo spokojne i nie zagrażają nikomu. Zwierzęta są odbiciem ludzi z którymi one przebywają. Żywią się ich energią. Symbioza ludzi i zwierząt jest wykładnikiem ich relacji. Jeśli związki są oparte na uczuciu miłości, to wzrasta poczucie bezpieczeństwa i znika agresywna ekspansja.

Czy warto żyć w Nowym Świecie?

Oczywiście, że tak. Jedynie ludzie świadomi, mogą w tym świecie uczestniczyć. Aby wejść fizycznie do Nowej Ziemi, związki muszą być oczyszczone z przeszłego oprogramowania. Każda istota winna sama zadbać o swoją czystość energetyczną, aby mogła stworzyć związek Nowej Ziemi. Stare oprogramowanie oparte na strachu, musi być rozpoznane i usunięte. Na to miejsce powinny być programowane nowe wzorce, oparte na wibracjach miłości.

Miłość jest sposobem, dzięki któremu łatwiej jest rozpoznawać stare, ewolucyjne programy, oparte na strachu i usuwać je. To jest proces, który szybciej przebiega w związkach o wyższej świadomości. We dwoje można wiele zdziałać, gdyż przychodzi w nich moc od Boga i intuicja jak tego dokonać.

Ludzkie mózgi zostały wytrenowane jak chronić swoje ego. Połączenia synaps w mózgu prowadzą do ochrony ego i jego terytorium; do chełpienia się sukcesami; do zdobywania coraz więcej dóbr materialnych i do tego aby zawsze mieć rację. Bardzo podobnie zachowują się zwierzęta. Człowiek różni się od nich świadomością i powinien to pokazywać.

Aby tworzyć wspaniałe związki, musimy wykreować nowe nawyki i tym samym zmienić połączenia w mózgu, poprzez trening umysłu. Należy zdetronizować stare wzorce oparte na strachu, a stworzyć na początek kilka nowych wzorców, opartych na miłości.

Nowe związki i Nowa Ziemia nie są dla wszystkich. Jedynie dla tych, co są gotowi przeprogramować świadomie swój mózg i stworzyć nowe oprogramowanie. To wspinaczka w górę, niekiedy wąską i stromą drogą. Relacje międzyludzkie ewoluują teraz dość szybko, gdyż zmienia się świadomość ludzi. Człowiek chce być coraz bardziej szczęśliwy, a nie tylko mieć przedmioty.

Nie da się doznawać szczęścia w emocjach strachu, gdyż to rodzi agresję w stosunku do każdego. Tylko miłość jest drogą do szczęśliwych związków, każdego rodzaju. To ona stanowi klej, który dobrze trzyma partnerów ze sobą. Daje im moc do przetrwania i poczucie bezpieczeństwa.

Według „Kart Uzdrawiającej Mocy” ( koń ), bramami mocy są: współczucie, miłość, wzajemna troska, dzielenie się darami, umiejętnościami i nauczanie nowej wiedzy. Każdy ma prawo iść swoją ścieżką, aby zobaczyć swój upadek lub potęgę zjednoczonej rodziny, czy udanego związku partnerskiego.

Potrzebujesz wiedzy aby odzyskać moc konia, którą może straciłeś nie okazując innym ludziom współczucia. Moc miłości jest w każdym z nas, tylko przykryta strachem o przetrwanie. Wydobycie jej na wierzch prowadzi do poczucia bezpieczeństwa i spełnienia życiowych marzeń.

Poszukuję ludzi gotowych uczestniczyć w „Szkole miłości” Nowej Ziemi, aby wspólnie odkrywać i tworzyć nowe zasady w Nowym Świecie. Na początku będą to spotkania przez skypa i wymiana doświadczeń. Chętnych proszę o kontakt ze mną, podany na moim blogu.