MYŚL – SŁOWO – CZYN, to są narzędzia do stwarzania tego, czego chcesz. Przeważnie używamy tych narzędzi do tworzenia tego, czego nie chcemy np.: jestem chora, słaba czy biedna. To jest destrukcyjne tworzenie powstałe z lęku o przyszłość ale ono programuje życie. Jest przeniesieniem przeszłości do „tu i teraz” aby stworzyć przyszłość zgodną z przeszłością.

 

Jeśli tworzymy w miłości, to stwarzamy to, co najlepsze dla nas  np.: jestem zdrowa, piękna i bogata. Wdzięczność wypływa samoczynnie, gdy to mówisz. Wdzięczność pomnaża aspekt tworzenia. „Ja jestem”   to podstawowa formuła, stwierdzająca kim jestem i kim chcę być. To czas teraz twórczej mocy. Bycie w tym czego potrzebuję lub pragnę, jest najszybszą metodą tworzenia rzeczywistości.

 

Należy zatem wzbudzić eufouczucie odzwierciedlające nasze pragnienia bycia tym, kim zechcę. Obecny czas jest pod znakiem tworzenia Nowego Świata i dlatego potrzebujemy narzędzi aby tworzyć go właściwie. Najpierw jest myśl o tym czego chcę, potem słowo mówione lub pisane, które ma większą moc i działanie w kierunku zmyślonej rzeczywistości.

 

Gdy ta trójca działa synchronicznie czyli nie jest zaburzana przez przeciwstawne myśli, wówczas wszelkie tworzenie przebiega bez zakłóceń. Jesteśmy dziećmi Boga – Stwórcy i mamy takie same możliwości jak ojciec.  Wystarczy tylko poznać prawa duchowe, które rządzą naszą Istotą. Bez poznania praw boskich, trudno zarządzać właściwie swoim życiem.

 

Długie myślenie zabiera czas na tworzenie, podczas gdy bycie  jest w czasie teraz. To działanie natychmiastowe. Kto się długo zastanawia nad podjęciem decyzji, to przeważnie jego proces tworzenia ulega rozmyciu lub wycofaniu. Najlepsza jest pierwsza myśl i szybkie podejmowanie decyzji aby proces przebiegał według Praw Duchowych czyli  zasad miłości. Pierwsza myśl pochodzi z podświadomości, która łączy się z nadświadomym umysłem i Źródłem.

 

Mistrzowie nowej energii podejmują  natychmiastowe decyzje i dlatego są mistrzami w tworzeniu Nowego Świata. Ludzie o niskim poziomie świadomości przeważnie narzekają na los i otrzymują to o czym myślą i mówią.  Nie znają praw duchowych i dlatego błądzą po ciemku. Człowiek światła jest bystry  i wie czego chce, bo dąży do spełnienia  swoich marzeń. Światło jest twórcze, natomiast ciemność jest destrukcyjna.

 

Warto poznać prawa duchowe aby poruszać się w świetle  tworzenia i działania rzeczywistości wytworzonej w marzeniach. Oto zasady obrazowania rzeczywistości według Anastazji:

Tajemnica jest w jajku:

Kurczątko wzrośnie z jajka kury.

Kaczątko da nam jajko kaczki.

Orlicy jajo przyniesie światu orła.

Kim odczuwacie siebie- to z was się zrodzi.

 

Mocniejszej nie ma we wszechświecie

siły niż obraz żywy