Każdy z nas jest zarówno nauczycielem jak i uczniem. Role się zmieniają w zależności od sytuacji, która jest do nauczania. Nie mam na myśli zwykłych, matrixowych nauczycieli w szkołach różnych poziomów, lecz o nauczaniu w szkole życia. To naturalny proces uczenia się poprzez toczące się życie, na podstawie obserwacji, tego co nam się przydarza.

Ludzie zwyczajni, którzy mają niewiele wiedzy z zakresu nauki szkolnej, potrafią bardzo wiele się uczyć od samych siebie. Obserwują przyrodę, innych ludzi i widzą jak życie samo nas uczy. Do nauki potrzebni są również inni ludzie w postaci nauczycieli , którzy swą grą i rolą pokazują co jest dla nas dobre, a co niekoniecznie.

Obserwator potrafi te role odczytać i zastosować korektę w swojej ścieżce życia. Najważniejszymi naturalnymi nauczycielami są partnerzy i rodzina czy przyjaciele. Zupełnie odwrotnie jak w szkołach, gdzie dorośli uczą dzieci. Szkoła życia kieruje się innymi prawami tzw.: naturalnymi, które objawiają nam prawdę o wszystkim.

Spójrz na otoczenie, na swój dom rodzinny, a zobaczysz gdzie jesteś? Zmieniając swoje postrzeganie, zmienisz otoczenie. W szkole życia gdzie jest jeden nauczyciel, a reszta uczniowie, obowiązują pewne cechy charakteru nauczycieli jak:

1. Zaufanie – do Źródła i znajomość Praw Naturalnych.
2. Uczciwość – to co mówisz, co robisz i myślisz jest spójne. Oszustwo i hipokryzja nie mają tu miejsca.
3. Tolerancja – to brak osądu i akceptacja wszystkich ludzi jako współbraci.
4. Łagodność – słowa płyną ze Źródła i stanowią jej wibrację , która niesie pokój,
5. Radość – to wyższa wibracja miłości. Słowa są zbawienne i pełne światła,
6. Bezbronność – to prostota wypowiedzi i bycia sobą. Pokój i bezpieczeństwo pochodzi ze Źródła Mocy.
7. Szczodrość – określa dawanie aby samemu zatrzymać, to co pochodzi ze Źródła istnienia. Dając zachowuję wszystko dla siebie na zawsze, a przy tym się dzielę z innymi. Nikt nie traci, a każdy zyskuje.
8. Cierpliwość – wiesz, że wynik jest pewny lecz nie znasz czasu w którym to nastąpi. Czekasz z ufnością, bo znasz przyszłość.
9. Wierność – łączy wszystkie poprzednie przymioty nauczyciela życia i czeka w cichej pewności na ostateczny wynik.
10. Otwartość umysłu – to brak osądu poprzez przebaczenie sobie przeszłości. To droga ku intuicji, która wykracza poza wszelka naukę.
Te cechy osobowości zaczerpnęłam z Kursu Cudów z 3 części, jako Podręcznik dla Nauczycieli.

Funkcją nauczycieli życia jest oduczanie tego, co było w przeszłości przedmiotem nauki i otwarcie serca na prawdziwą wiedzę, prosto ze Źródła. To przynosi prawdziwe zbawienie i wyzwolenie ze wszystkich ograniczeń. Tylko od takich nauczycieli warto się uczyć lub samemu obserwować życie i pobierać lekcje z Praw Natury.

Prawa boskie są inne niż prawa ludzkie, oparte na paragrafach. Tu wibracje ze Źródła są przesyłane na cały wszechświat, respektując prawa przyczyny i skutku oraz uczą każdego z nas, na własnych błędach – prawdy o życiu.