Co jakiś czas powstają nowe gatunki owadów, zwierząt i przyszedł czas na zaistnienie nowego człowieka. Tę wiedzę propaguje biolog Bruce Lipton, który udowadnia potrzebę zaistnienia nowego wymiaru człowieka. System sam troszczy się o to aby ulepszać wszystko co istnieje. Gatunki nie przystosowane do obecnych warunków klimatycznych wymierają i powstają na ich miejsce nowe.

Podobnie ma się z człowiekiem. Jest wiele ludzi, których świadomość nie przystaje do czasów współczesnych. W naturalny sposób odchodzą z tej przestrzeni, często przez szczepionki, które oddzielają duszę od ciała. Człowiek uczciwie rozwijający swą świadomość będzie dążył do rozwoju. Są też tacy ludzie, którzy chcą nagiąć innych do swojego wzorca przekonań i używają osądów aby poczuć się lepiej.

To nie tędy droga do nowego człowieka. Ma być to postać syntetyzująca, a nie analityczna! Synteza łączy w sobie wszelką mądrość od siebie i innych ludzi aby pobrać z tego co najlepsze. Atak na innych to miara odpadania starej osobowości, która za wszelką cenę broni swego przetrwania.

Nowy człowiek ma być bardzo ugodowy, akceptujący różne punkty widzenia jako swoje własne z przeszłości czy przyszłości. To wzór boskiej osobowośc, a nie wybujałego ego, które chce jeszcze przetrwać ciężkie dla niego chwile. Człowiek z egotyczną osobowością jest na straconej pozycji przy przejściu do Nowej Ziemi.

Udowadnianie swoich racji z poziomu egotycznego umysłu jest przegraną na wejściu. Ego to zniewolenie dla duszy, to kłamstwo udające prawdę. Ten sztuczny twór naukowo-religijny musi niestety odpaść aby mogła wejść wiedza schodząca ze Źródła w „tu i teraz”. To inny obraz współczesnego człowieka, który tworzy swój świat myślami, jak to czyni się w astralu. Niebo schodzi na ziemię i będziemy zmuszeni się w tym odnaleźć.

Nowej wiedzy z osobistych doświadczeń ludzi jest obecnie tak wiele, że stara książkowa wiedza i wiara religijna upada totalnie, pod naporem czegoś nowego. Cierpienie jako system religijnych przekonań odchodzi do lamusa, gdyż Źródło nie daje przyzwolenia na to. Miłość nie wymaga cierpienia, jedynie jej brak pokazuje ból, jako zaporę dla przepływu energii w ciele.

Upór przed wejściem w nowe doświadczenia na nic się nie zda, gdyż kosmos zawsze będzie dążył do rozwoju człowieka szczęśliwego i dobrego. Człowiek duchowy otwarty na nowe wzorce życia, jest gotowy podjąć się roli nowego człowieka. Tylko taka Istota jest w stanie zaistnieć na Nowej Ziemi. Wyzwolony człowiek spod ucisku ego jest w stanie stwarzać swój świat myślami pełnymi światła, które stwarza nową rzeczywistość.