Ludzkość zagubiła się odchodząc od Źródła miłości, dlatego każdy człowiek jej usilnie poszukuje. Ale poszukiwania nie zawsze są właściwe. Czasem szukamy całe życie i jej nie znajdujemy. Wydaje się, że związek partnerski dostarczy nam tego wspaniałego eliksiru na życie, ale często jest na odwrót.

Gdzie znaleźć miłość?
Gdy człowiek oddalił się od tej wysokiej wibracji czystej, boskiej miłości, wówczas automatycznie wszedł w jej przeciwieństwo. Natrafił na niskie wibracje, które same w sobie zawierają więcej nienawiści niż czystej miłości.

Związki partnerskie zazwyczaj oparte są na pożądaniu, poprzez przyciąganie tych samych pól w programach podświadomości, aby je zobaczyć i uzdrowić. Im większe pożądanie, tym więcej jest kodów z przeszłości, po obu stronach związku. Brak tej wiedzy powoduje, że zamiast uzdrowienia ludzie zaczynają się nienawidzić, bo widzą swoje własne odbicie z poprzednich wcieleń. W konsekwencji związki się rozpadają. Następne są natomiast coraz gorsze, jeśli nic się nie uzdrowi.

Czy czysta miłość może przyjść do człowieka, który ma wiele kodów z przeszłości?
Oczywiście, że to jest niemożliwe!
Potrzebujesz najpierw oczyścić przeszłość aby widzieć jasno i wyraźnie czego naprawdę szukasz. Ten ukryty skarb znajduje się głęboko schowany przed twoimi oczami, gdyż niskie wibracje go zakrywają. Widzisz tylko zranienia.

Jedynie proces oczyszczania ze starych kodów, pozwala zobaczyć w innym człowieku inną wartość, która była zasłonięta warstwą filtru z przeszłości. Takie filtry posiada każdy człowiek na ziemi. Jest to zapis karmicznej przeszłości, która blokuje jasne widzenie innych ludzi. Kiedy spadnie zasłona starych kodów, wówczas partner czy partnerka lub rodzina, wygląda zupełnie inaczej.

Wszystko widzimy poprzez pryzmat swoich filtrów, gdzie zapisana jest cała przeszłość osobista i rodowa. Dopóki tego się nie usunie, nie jest możliwe rozpoznać miłość w sobie i innych ludziach. Jesteśmy miłością, ale otoczeni warstwą nienawiści.

Przelotne uczucia pożądania, potrafią przebić się przez tą warstwę ograniczeń i jak przebita strzała dostają się na chwilę do zbiornika czystej miłości. Stąd symbolem miłości jest przebite strzałą serce. Ten obraz zawiera swoją prawdę. Strzała też rani i krew wypływa z serca, zamiast radości. Innym obrazem zafałszowanej miłości, jest róża z kolcami. Z jednej strony piękna i pachnąca ale kłująca.

Czy tak wygląda prawdziwa miłość?
Oczywiście, że nie!
Ileż nasłuchamy się historii o cierpieniach z miłości, zdrady czy zazdrości. Ile było samobójstw na tym tle. Ile rozwodów bierze się z nierozumienia tego tematu?

Nienawiścią nie możemy kochać siebie ani innych ludzi, bo dajesz to, co masz. Jeśli są w nas takie niskie uczucia, to oznacza, że bardzo mocno spadła osobista wibracja ciała, poprzez obciążenia kodami z przeszłości i osobistej karmy. Wówczas taka osoba nie kocha siebie i nie jest w stanie kochać innych ludzi.

Oczywiście, że szuka tej namiastki miłości jak wody na pustyni i spotyka podobne istoty, gdyż „podobne przyciąga podobne”. Zdruzgotana, poraniona nie wierzy w miłość. Wystarczy tylko oczyścić warstwy filtrów, które same nie znikają, aby stać się nowym, wartościowym człowiekiem dla siebie i innych. Wówczas przyciągnie się podobne istoty i przeżyje prawdziwą miłość.

Poszukiwanie skarbów kończy świętowanie i wspólne celebrowanie nowych idei. Może to być ścieżka tantry, która uczy wzajemnego zrozumienia, bliskości istnienia w związku i pokojowego rozwiązywania bieżących konfliktów. Tantra to zespół czynników warunkujących nowe zasady współżycia w rodzinie, partnerstwie i społeczeństwie.

Kto jest gotowy spojrzeć w swoje filtry i je usunąć, będzie szukał technik uwalniania przeszłości. Jedną z nich zajmuję się sama. Rozwiązuję z klientem węzły karmiczne w związkach. Usuwamy balast przeszłości, poprzez burzenie starych filtrów. Na to miejsce wpisuje się własne marzenia i koduje nową przyszłość.

Jest to proces oczyszczania, który każdy człowiek kiedyś przejdzie, bo nie wytrzyma poziomu niskich częstotliwości. Ziemia bardzo szybko podnosi swoje wibracje i człowiek jest zmuszony do oczyszczania. Obecna częstotliwość ziemi, zawiera się w granicach 16 Hz i widać kierunek wzrostowy.

Samo podniesienie wibracji w ciele, likwiduje na krótko stany niskich emocji. Czysta miłość podejrzewam, że istnieje na poziomie częstotliwości 428 Hz, do której to wibracji jest przygotowywana Nowa Ziemia. To proces wzrastania i poszerzania świadomości ludzi.

Tylko tym sposobem można odnaleźć drogę do pokochania siebie i innych, czystą boska miłością. Dawne związki mogą być uzdrowione i odnowione, dzięki podniesieniu wibracji i usunięciu starych filtrów, oglądania rzeczywistości. Miłość istnieje zawsze w każdym z nas, tylko czeka na jej odsłonięcie.

Piosenka podnoszące wibracje w ciele: