Umysł jest wytwornikiem przekonań, które nie pozwalają nam żyć w „tu i teraz”. Negatywne myśli podpięte pod emocje, tworzą splot życia, które doświadczamy. Zwierzęta nie posiadają myśli, nie oceniają, nie krytykują, ani nie żyją przeszłością jak istota ludzka. Stąd ich życie jest zanurzone w „tu i teraz”. Kiedy zaistnieje pomiędzy nimi konflikt, to tuż po nim otrząsają się i zapominają o tym.


Prawdopodobnie to wydarzenie nie zapisuje się w ich małym umyśle, tak jak w naszym mocno rozbudowanym. Zwierzęta po krótkim spięciu zaraz wracają do normalności. Człowiek tego nie robi, gdyż każdy konflikt zapisuje się w umyśle podświadomym w postaci przekonań, że ktoś nam wyrządził krzywdę i to jest ugruntowane przez podświadomość.

Nie jest łatwo człowiekowi przejść do porządku dziennego i zapomnieć wyrządzone krzywdy. Dzieci często głębokie traumy kodują mocno w podświadomość, aby tego nie pamiętać. Potem w dorosłym życiu to im się projektuje i nie wiedzą o co chodzi. Dopiero wgląd w kody podświadome, rozwiązuje i uzdrawia dawną traumę. Przeważnie są to przykre doświadczenia z rodzicami, bicie czy wyzwiska.

To zasługa podświadomego umysłu, który ma rozum 4 – letniego dziecka i wszystko zapisuje w obrazach, jako analogowy kod komputerowy. Aby to wykasować należy wejść ponownie do danego wydarzenia czy traumy i na poziomie podświadomości, przemienić je na światło i miłość, poprzez zrozumienie świadomego umysłu.
Oczyszczanie myśli jest bardzo ważnym zadaniem, gdyż myśli tworzą nam rzeczywistość. Jeśli chcesz doświadczyć innego życia, to tylko poprzez usunięcie natarczywych myślokształtów, które pojawiają się w umyśle. To spojrzenie w głąb siebie i rozszyfrowanie podświadomych kodów. Te zapisy jest bardzo łatwo odczytać, stosując różne techniki wglądu w pole duszy, podświadomość czy pole energoinformacyjne, jak kto woli. Wszystko jest tym samym.

Oczyszczanie myśli jest teraz bardzo ważne, gdyż z kosmosu jest wysyłane coraz więcej światła, które wyrzuca ciemność aby ją przemienić. Nikt za ciebie czy mnie, nie zrobi z tym porządku, lecz ty czy ja. Stąd powstają przeróżne choroby, które ludzie próbują leczyć konwencjonalnie, ale bez skutku. Przyczyna i skutek są ze sobą powiązane i nie da się ich rozdzielić.

Jeśli leczysz skutek, to przyczyna dalej pozostaje w umyśle podświadomym, dopóki jej nie rozpoznasz. Usunięcie przyczyny choroby czy konfliktu, jest sprawą priorytetową na dziś. Przyczyna nie znajduje się w ciele, lecz jej skutek. Przyczyna jest w psychice i umyśle. Patrząc na skutek też można odczytać jego przyczynę i ją zneutralizować.

Medycyna tradycyjna tym się nie zajmuje, dlatego ma tylko około 3% uzdrowień, a reszta to choroby przewlekłe, bądź nieuleczalne. Uzdrowienie to usunięcie przyczyny w psychice i umyśle, a ciało samo się oczyści, gdy zniknie zasilanie. Dlatego całkowite uzdrowienie jest przez oczyszczenie myśli i psychiki. Czyste ciało nie jest wzorcem czystej psychiki. Wegetarianie często są bardzo napastliwi i potępiający innych, gdyż nie oczyszczają psychiki i umysłu. Stąd rodzi się u nich wewnętrzny konflikt, który projektują na zewnątrz, szukając uwolnienia. To nie przyniesie efektu, bo przyczyna konfliktu jest w psychice.

Czysty umysł i dusza, sama zadba o czyste ciało, które ma zdolność samooczyszczania z wszelkich trucizn, które musimy z konieczności spożywać lub które otrzymujemy z otoczenia. Ciało to tylko ekran duszy, aby widzieć co jest do poprawienia i uzdrowienia. Ważne aby zacząć działać we właściwym kierunku, bo czas nagli i wszystko ulega przyśpieszeniu.