Człowiek z dużą siłą odwagi, potrafi się przeciwstawić całemu tłumowi ludzi, którzy podtrzymują dawne przekonania i wzorce zachowań. Natomiast człowiek z dużym poziomem strachu, będzie zawsze szedł z tłumem, gdyż brakuje mu siły aby iść samemu w swoją stronę.

Odwaga – to przejawianie się treści Rdzenia czyli Stwórcy wszelkiego życia. Brak odwagi – to kierunek oddalania od Stwórcy. Strach jest pędem ku zgubie! Ludzie z nadmiarem strachu zawsze się śpieszą, jakby przed czymś chcieli uciec. Przeważnie są to ludzie młodzi, którzy lubią szybką jazdę samochodem i życie w biegu.

Strach, to ucieczka od życia i od samego Stwórcy. Strach przeraża i dlatego człowiek pełny lęków chce uciec od siebie. Stąd szybkość reakcji w sytuacjach stresujących. Przejawia się to brawurowym życiem, które często kończy się tragicznie, gdyż brakuje świadomości postrzegania rzeczywistości.

Strach doprowadza do samobójstwa, nagłego zejścia lub powolnego samozniszczenia ciała. Widziałam dusze samobójców po ich śmierci, jak ciągle uciekały przed siebie, pędziły jak wiatr. One uciekały przed światłem w ciemność! To strach ich popędzał. Takie dusze nie mogą zaznać spokoju.

Natomiast odwaga jest biegunem przeciwnym, gdzie człowiek poszukuje Boga takiego, jakiego sobie pierwotnie wyobraża. Z czasem odnajduje prawdę o sobie i Stwórcy, która go wyzwala z bagażów przeszłości. Człowiek wówczas nabiera coraz więcej odwagi, aby przeciwstawiać się własnym, starym przekonaniom i penetrować przestrzeń wokół siebie w nowym spojrzeniu.

Odwaga jest skutkiem zwiększonej energii w ciele człowieka, dlatego dana istota powiększa swą witalność. Poznaje świat energii drugiej gęstości, gdzie istnieje energetyczne zasilanie ciała fizycznego. Ciało bez energii jest trupem.

Wiedza o drugiej gęstości, pozwala zwiększać własną moc, poprzez ćwiczenia fizyczne i zdrowe odżywianie. Gdy człowiek czuje w sobie zwiększoną siłę  fizyczną, to wówczas nabiera coraz większej odwagi, aby poznawać nieznane rejony świata wokół niego.

Horyzonty poznawcze wzrastają coraz intensywniej i sięgają kosmosu oraz przeszłej historii ludzkości i kosmicznych przeobrażeń. Człowiek wzrasta nie tylko ciałem ale i duchem, gdyż jego przestrzeń się poszerza i czuje coraz większe oparcie w mocy swego ducha.

Zdobywa wiedzę o sobie i świecie, która kieruje go do samego Źródła. Ten kierunek drogi życia wzmacnia odwagę i pozwala penetrować coraz większe obszary kosmosu. Wzrasta ciekawość i inteligencja poszukiwań oraz energia i moc twórcza.
Taki człowiek czuje bliskość Stwórcy i nabiera Jego cech stwórczych. Staje się twórcą na wzór Boga, gdyż ta cecha jest  nam dana od urodzenia.

Odwaga niszczy po drodze wszystkie stare schematy myślenia i  życia a na to miejsce wprowadza nowe paradygmaty syntetycznego kojarzenia faktów.  Człowieka odważnego już nie interesuje analiza poszczególnych części składowych systemu w którym żyje, lecz wszystkie części łączy w jedność.

Analiza – zawsze prowadzi do rozpadu na części. Jest to system destrukcji jedności. W człowieku kończy się to samozniszczeniem ciała i śmiercią.
Synteza – buduje nowe życie i odkrywa jego największe tajemnice. Łączy wszystkie części w jedno aby zobaczyć całość. Z tego wynika wielka mądrość i potężna odwaga, gdyż wiara przemienia się w wiedzę.

To, czego nie wiemy, to się tego boimy. Natomiast to, co znamy daje nam siłę i odwagę doświadczać coraz więcej. Odwaga prowadzi do wzrostu, natomiast strach  do zniszczenia.

Rok 2012 będzie szczególnym rokiem w przebudowie starych paradygmatów na nowe, oparte na nowej nauce jaką jest hiperfizyka. Ludzkość musi się przebudzić ze strachu do nowego życia, którego istotą będzie doświadczenie i ogląd  naukowy.

W ostatnim czasie dwie planety w naszej Galaktyce: Landra i Partos, przeszły wzniesienie  do wyższej świadomości. Był to proces krótkotrwały, podobny do śmierci, gdzie nastąpił wgląd w duszę i ogromne, radosne przebudzenie. Wybuch radości, jak podają media spowodował, że planeta zadrżała.

Takie wzniesienie czeka naszą ziemię w bliskiej przyszłości, gdyż czas transformacji się zbliża. Nie możemy jako ludzkość żyć dłużej w niszczącym strachu, gdyż cała Galaktyka podnosi wibracje i my musimy jej dorównać. Nie możemy zostać jako planeta destrukcji, gdyż Fala Światła 2012, zlikwiduje strach i wprowadzi światło.

Te wspaniałe przemiany są nadzieją na nowe, lepsze czasy, gdzie ludzie poznają prawdę o sobie i Stwórcy. Odwaga będzie wzrastać wraz z poszerzeniem świadomości. Zniknie niszczący strach i ucieczka przed nieznanym, a nastąpi radość istnienia z poznawania świata.

Polecam otwierające ćwiczenie na wzmocnienie odwagi:

Połącz palce prawej ręki i uderzaj  nimi w czakrę grasicy ( punkt między czakrą serca a gardłem) siedem razy. Po każdym mocnym uderzeniu wyciągaj rękę prawą w górę, wypowiadając w sylabach słowo : od-wa-ga. Lewą rękę trzymaj na splocie słonecznym. Postawa musi być wyprostowana. Ćwiczenie można wykonywać codziennie rano lub w sytuacjach stresujących.