To słowo pochodzi od wyrazu świecenie czyli światło, które oświetla ciemność. Nasz umysł został zmanipulowany przez kody ciemności, stąd pierwotnego światła jest bardzo w nim mało. Światło to świadomość, której poziom wynosi około 3 – 5% a reszta to ciemna podświadomość, na poziomie 4 letniego dziecka.

To ona ma decydujący wpływ na życie człowieka. Ciemność – to brak światła czyli nicość. Ta nicość to właśnie iluzja, która tworzy hologramy wydarzeń. To światło stwarza prawdziwe obrazy rzeczywistości. Im więcej dana istota posiada w sobie światła, tym jej życie jest bardziej świadome i prawdziwe.

Mówi się, że ten świat jest iluzją, bo prawie wszyscy ludzie poza może 1 %, tworzą z nicości swoje obrazy. Stąd powstaje chaos, gdyż trudno się nam wzajemnie zrozumieć. Wysoka entropia to świat nieuporządkowany. Światło świadomości wpływa na zmniejszenie entropii.

Ważne jest aby ludzkość się przebudziła z koszmaru swojego umysłu, który stwarza wojny, cierpienie i ból istnienia. Cała natura się oświeca i człowiek też powoli przechodzi ten proces przemiany. Skały ulegają krystalizacji i rodzą się w nich piękne kryształy. Czarny węgiel przeobraża się w najdroższy diament. Są odmiany węgla w Rosji zwane szungitem, który służy do oczyszczania wody i wzbogacania jej w różne pierwiastki chemiczne, zdrowe dla ludzi, zwierząt i roślin.

Rośliny zakwitając przechodzą proces oświecenia, gdzie każdy kwiat jest radością dla oczu i przyjemnym zapachem dla zmysłu węchu. Człowiek oświecony wydziela z siebie zapachy kwiatów, bo ten zapach pochodzi z innej rzeczywistości. Zwierzęta przechodzą teraz szybki proces przemiany wzrostu świadomości. Różne gatunki zwierząt żyją w przyjaźni ze sobą. Potrafią się przytulać i dbać o potomstwo innego gatunku. Świat się zmienia, a człowiek o cechach ignoranta stoi w miejscu.

Ciemny umysł jest nazywany ego, gdyż dba tylko o siebie. Nie widzi szerszej perspektywy ani całości. Ego ceni sobie bylejakość jak podarte ubranie, ciężkie buty czy bałagan wokół siebie. W ciemności niewiele się widzi, a zwłaszcza innych ludzi i samego siebie. Można się skryć w ciemnościach mroku. Widzi się jedynie siebie i czubek swojego nosa.

Bez światła słońca jest ciągle ciemna noc. Życie w ciemności znudzi się każdemu, gdyż nie wytrzyma oddzielenia i samotności. Światło jest potrzebne by znikło szaleństwo ego i obłęd tego świata. Widać jak wiele ludzi obecnie jest chorych psychicznie. Po cichu biorą leki psychotropowe aby jakoś funkcjonować. Ciężkie przypadki to pacjenci szpitali psychiatrycznych.

Im więcej ciemności w umyśle, tym większe ego i cięższa choroba w przyszłości. To właśnie jest iluzja, którą większość ludzi traktuje poważnie, lecząc szaleństwo, którego uzdrowić nie można lekami z apteki. Ego trzeba rozpoznać aby nie rządziło życiem człowieka. To światło ma tę moc aby wytwarzać prawdziwy świat pełny miłości, radości i rozsądku.

Ciemne programy ego – osobowości powinny być usunięte z umysłu, poprzez zrozumienie. Na to miejsce wprowadzić należy światło i obłęd mija, a iluzja znika. Świat prawdziwy jest stwarzany poprzez światło na bazie miłości. Iluzja ego opiera się na strachu i braku. Światło pomnaża wszystko i rozprzestrzenia. Wszystkiego jest dość. Braki w świetle nie istnieją. Słońce świeci dla każdego bez względu na rasę, przynależność narodową czy religię. Słońce jest bezwarunkowe, pełne miłości i ciepła.

Oświecenie to pozbywanie się kodów ciemności i wprowadzanie światła do umysłu. To porządek kosmiczny i rozlewająca się Prawda.
Zapraszam na usuwanie kodów ciemności przez skype i wprowadzanie porządku do życia. Zadzwoń jeśli jesteś gotowy/gotowa na wgląd w siebie w sesji uwalniania wzorców osobowych. Tel: 698 179 061