Wiele ludzi sądzi, że są wolni i mają wolną wolę z której mogą korzystać dowolnie. Niestety w trzecim wymiarze fałszem jest wolność! Jesteśmy zniewoleni przez ogrodników ziemi, którzy są naszymi pasterzami a my posłusznymi barankami. Mamy nałożone skorupy na duszę aby o wolności nie mieć bladego pojęcia.

Jednak dusza każdego ma pamięć świata miłego, gdzie wolność króluje i ducha czuje. Ten duch łączy duszę ze Stwórcą świata całego, jakże różnorodnego. Duch jeden panuje wszędzie, bez granic i bez nazwy. Tak to już będzie.

Znamy wiele opowieści o bajeczkach różnej treści. O tym skąd wzięło się nasze ciało jest kłamstwa niemało! Jak odróżnić te historie od prawdziwej znanej tobie?

Chaos w głowie jest jak mleko,
Pomieszane ze śmietaną i masłem.
Nie znajdziesz ich osobne
Gdy w chaosie tkwią nadobne.

Musisz z mleka odwirować śmietanę
Z niej masło zrobić wspaniałe!
Co z chlebkiem dzieciom smakuje
Bo ich serce to czuje.

Gdzie prawda jest ukrywana
Gdzie jest mleko a gdzie śmietana?
Chaos przykrywa tę prawdę
Miej czujność i serce otwarte.

Odwiruj ze swoich przekonań
Wszystko co chaos tworzy i dodaj
Mocy wewnętrznej swego silnika
Byś rdzeń zobaczył i znikał.

Ze świata trójwymiarowego
Przez transformację ciała całego.
Zobacz z innej perspektywy
To co osadzasz, gdy jesteś nie żywy.

Gdyż masło w mleku trudno dostrzec
Wiesz jednak, że jest na pewno
Po uwolnieniu go ze śmietany
Jest świeże masełko mój kochany.

Tak my musimy uwolnić swego ducha
z ciała, emocji i umysłu, którego słucha
kłamstwa i opowieści co nie mają końca.
Gdyż wszystko to bełkot jak mowa z gorąca.

Szukaj wolności w innym wymiarze
Który otrzymasz już w darze,
Gdy porzucisz świata niewolę
Co trzyma twój umysł i wolną wolę.

Jesteś królem swej wolności!
O czym nie wiesz, gdy śmierć gości.
Życie to wzrastanie,
A śmierć to spanie.

Przebudź się bracie ze snu zniewolenia
Porzuć kajdany i ulecz swe rany!
Gdzie łańcuchy wbiły się mocno w ciało
I zrobiły chaosu nie mało.

Porządki wprowadź w swe życie
A nagrody zbierzesz obficie.
Bądź masłem a nie mlekiem
Duchem a nie człowiekiem.

Bo duch panuje nad światem
Jednoczy wszystkich i nazywa bratem.
Zwierzę, roślinę i człowieka
Tak było od wieków wieka.

Najlepszą wirówką jest taniec,
Odkrywa ducha i wyrzuca śmieci
Gdy tańczysz z Bogiem
Co nad nami świeci.