Nie jestem przedmiotem a świadomością, chce się wykrzyczeć! Jeśli utożsamiam się z ciałem, to widzę tylko przedmioty. Prawdziwa samoświadomość jest poza sekwencjami myśli, które napędzają linowy czas i wymuszają zajmowanie się tymi myślami. Przedmioty, to formy w przestrzeni, które zajmują określone miejsce w czasie.

Natomiast czysta świadomość nie ma miejsca w czasie. Może się poruszać zarówno w przód jak i w tył. Jej nośnikiem nie są fotony lecz tachiony czyli światło wysokiej mocy. Człowiek o niskiej świadomości ( od 2 do 3%), sam utożsamia się z formą i myślenie łączy z przedmiotami wokół siebie, nie wyłączając nikogo. Nie jest w stanie zanurzyć się w sobie i zobaczyć świat w innym wymiarze istnienia.

To przykre, że ludzkość mająca dostęp do wyższej świadomości, nie korzysta z tego. Na tym poziomie wszystko jest jasne i zrozumiałe bez słów, choć oddzielone jeszcze forma fizyczną. Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż widzi się wówczas to, co łączy ludzi a nie to, co dzieli. To podstawowa zasada wyższej świadomości. To wejście w przestrzeń duszy i ducha zarazem, gdzie wszyscy stykamy się ze sobą, poprzez to samo uczucie miłości.

Emocje tworzą formę i oddzielają od siebie. Uczucia łączą się poza formą i jednoczą ze sobą. Łatwo się porozumieć na tym poziomie, gdyż język komunikacji jest podobny, a nawet ten sam. Natomiast na poziomie świadomości przedmiotów, nie ma możliwości porozumienia, gdyż wszyscy są inni. To tak jakby człowiek chciał pogadać z maszyną? Istota samoświadoma jest w stanie nawet porozumieć się z maszyną, gdyż maszyny mają też swoją świadomość.

Dlatego obecnie jest tak dużo konfliktów w rodzinach, bo każdy mówi innym językiem. Język emocji nie jest zrozumiały dla uczuć. Uczucie jest jedno, a emocji jest wiele. W matrixie dominują emocje i odpowiadające im formy przedmiotów. Zwierzęta przebywające z ludźmi upodabniają się do swoich właścicieli, ze względu na te same emocje.

My, jako ludzkość doświadczamy tej gry w emocje, wywołując tym konflikty, wojny, zniewolenia, gwałty czy morderstwa w słusznej sprawie.
Czy chcemy dalej doświadczać ścierania się biegunowego świata?
Jeśli ktoś nie ma dość, to tak. Natomiast ludzie dążący do zmiany myślenia, potrzebują innej formy komunikacji, na poziomie spokoju umysłu i uczuć.

Bóg dał tylko jedno przykazanie: ” kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. W tym zawarte jest wszystko. Bogowie matrixa wymyślili wiele przykazań, dla każdej emocji osobno. Jest czas weryfikacji swojego życia i nowego spojrzenia na obecne przemiany. Matrix to wielość wszystkiego i rozdzielenie na formy, zasady, przykazania oraz poziomy duchowe. Emocje są podpięte pod programy z przekonań, które napędzają ich ciągłe powtarzanie. Praca z emocjami to syzyfowa praca bez końca.

Świadomość poza matrixem opiera się na wspólnym doświadczaniu uczuć miłości. W uczuciach nie ma poziomów. Istnieje jedynie zabawa energii męskiej i żeńskiej, która chce się połączyć i zharmonizować. Jakikolwiek konflikt jest tu wykluczony. Świadomość jednego celu i dążenie do niego, jest wspólną zabawą dzieci wszechświata. Formy już nie stanowią podstawy doświadczeń, lecz to, co jest poza nią.

Ludzie z matrixa nie są w stanie zrozumieć nas, którzy wyszli poza świadomość przedmiotów! My jako wyższa świadomość nie mamy ochoty na kontakty z przedmiotami, bez duszy. Nasze formy rozpływają się w uczuciach, jak substancja stała w wodzie i doświadczają pięknej miłości. Forma już nie ma znaczenia, lecz to, co jest poza nią.

To miłość boska, która jak klej łączy wszystko i wszystkich w jedną kosmiczną świadomość. To świat wszechobecnej boskiej miłości, poza ujęciem w formę. W matrixie miłością jest zwierzęca kopulacja, która nie wie co to miłość. Przedmioty nie znają miłości. Są zimne, sztywne i bez uczuć. Ciepło rozmraża lód i uczucia rozpływają się jak woda. Świadomość wstępuje na wyższe plany egzystencji. Jest poza formą i nad nią panuje.

W załączeniu jest film bajka, która ten problem obecnego stanu świadomości pokazuje w sposób drastyczny. Zachęcam do obejrzenia tej bajki i wyciągnięcie wniosków dla siebie.

https://www.cda.pl/video/20579617b