Najważniejszym Prawem Natury jest miłość. Aby poznać miłość trzeba najpierw przeżyć nienawiść czyli jej totalny brak, bo każde naturalne prawo jest przeciwstawne. Stąd bierze się pojęcie karmy czy grzechu. To Prawo przyczyny i skutku. Możesz wybierać nieświadomie i ponosić konsekwencję lub wybierać świadomie i odnosić sukcesy. Żyjemy w świecie biegunowym i doświadczamy skrajności. Im więcej wirów przychodzi do naszego życia, tym więcej otrzymamy potem miłości.

Prawa Natury są ustanowione przez Stwórcę świata i nie podlegają żadnej dyskusji. Działają na każdego z nas i wymuszają podporządkowanie się temu prawu. Każdy z nas otrzymuje od jednego do kilku Praw natury, jako doświadczanie swojego życia. Można to rozpoznać po tym, jak powtarzają nam się podobne problemy, które stale stają nam na drodze. Może to być jako: „ zdrowie- choroba”, „zabijaj – nie zabijaj”, „ bogactwo – bieda” itd.

Jesteśmy tu po to aby doświadczać życia w różnych jego aspektach. Człowiek jest z reguły leniwy i nie chce mu się nic robić, a zwłaszcza wznosić swoją świadomość coraz wyżej. Często zatrzymuje się na Nirwanie hindusów czy Niebie chrześcijan i myśli, że wszystko osiągnął, bo jest szczęśliwy. Prawa Natury zmuszają każdego z nas do pracy nad sobą i wzrostu świadomości, poprzez konkretne doświadczenia. Ilość doświadczeń zależy od zdolności rozwoju danego człowieka. Im więcej przerabia Praw Natury, tym wyżej się wzniesie.

Ważnym prawem jest prawo: ”ratuj siebie i ucz siebie”. Jeśli chcesz zbawiać innych, to cię ono zniszczy, bo zapomnisz o sobie. Żyjesz tu po to, aby rozwijać siebie, podobnie jak natura rozwija kwiaty aby wydać owoce. Człowiek zbiera poprzez rozwój owoce miłości w postaci złotych nici, które tworzą aureolę nad głową. Miłość przychodzi do nas łagodnie, jako czyste wewnętrzne przeżycie.

Wszyscy ludzie się rozwijają i doświadczają czegoś innego, każdy we własnym tempie. Warto sobie uświadomić jakie Prawo Natury mam obecnie do przepracowania, gdyż każda relacja będzie wskazywać to prawo. Wystarczy rozpoznać przeciwności sił jak: „ kradnij – nie kradnij; oszukuj – bądź uczciwy; samotność – związek” .

Prawa Natury przepracowuje się w trzech aspektach czyli: na biało, czarno i szaro.
1. Na biało: przepracowuje się ono bezpośrednio jak ono brzmi: nie zabijaj, nie kradnij.
2. Na czarno: jest na odwrót do białego czyli niewłaściwie.
3. Na szaro: jest przemieszane białe i czarne. To „O” czyli środek, centrum zdarzenia. Ani białe ani czarne, ani to, ani tamto. To zjednanie przeciwieństw czyli JEDNIA wszystkiego.
Na biało- ratuję życie jak lekarz, pielęgniarka, weterynarz,
Na czarno – zabija życie: morderca, rzeźnik
Na szaro – uzdrawia życie lub sytuację.
Gdy przerobimy jakieś Prawo Natury, to możemy tę wiedzę przekazywać dalej, która wynika z osobistych doświadczeń. Kradzieżą jest rozdawać czyjąś wiedzę, którą ktoś odkrył, bo nie należy do niego. Własna wiedza jest uzdrawiająca dla nas i dla innych. Warto ją posiadać i dzielić się nią. Dawanie i otrzymywanie jest jednym. Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz, tego, co dajesz. To naczelne Prawo Natury.
Zapraszam do obejrzenia filmu: Dzień Świstaka:
https://www.cda.pl/video/593643526
To film o odkrywaniu Praw Natury.