Najważniejszym prawem wszechświata, jest prawo miłości. To od niego pochodzą inne prawa, które są podobne do falujących wzorców. Prawa Natury są dane od samego Stwórcy wszechświata. To On nadaje ton tym prawom.
Każdy człowiek rodząc się ma do przepracowania i nauczenia, przeważnie jedno prawo Natury. Niektórzy ludzie o większych zdolnościach, mogą mieć kilka praw do przerobienia, na jedno życie.

Jak rozpoznać te prawa?

Z pewnością nie są to prawa ludzkie, ani prawa fizyki. Nie są to żadne  prawa religijne ani duchowe, ponieważ każde z tych praw  jest konkretne i jednoznaczne. Nie ma w nich falowania. Ponieważ wszystko we wszechświecie może być cząstką lub falą, dlatego prawa ludzkie należą do cząstki i nie są  falowane.  Nie mają podstaw do praw Natury.

Prawa boskie są związane z falą. Sama idea fali łączy to, co białe z tym, co jest czarne. Łączy bieguny w jedną całość. Cząstka jest tylko jednym z biegunów np.: nie zabijaj, nie kradnij itd. Przez to cząstka nie jest całością.

Fala jest całością i zawiera zarówno: „ zabijaj i nie zabijaj”. Natura opiera się na tym prawie, gdyż wszyscy kogoś zabijają, aby żyć. Wyrwanie marchewki też jest zabójstwem dla niej, lub  zabicie komara. Prawdą jest, że każde prawo Natury jest przeciwstawne. Zawiera w sobie biegunowość, po której możemy się dowolnie poruszać.

Żyjąc w świecie biegunowym, mamy okazję doświadczać raz jednego a drugi raz innego bieguna, oraz przemieszania dwóch biegunów razem. Poprzez to uczymy się doświadczać pełni życia i rozpoznawać prawa Natury, dane od Boga.  Nauka rozpoznawania danego prawa, polega na ciągłym powtarzaniu tego samego scenariusza, w coraz nowszym wydaniu.

Dobrze to jest ujęte w filmie pt.: „Dzień Świstaka”, kiedy bohater filmu sam zaczyna postrzegać swoje błędy i próbuje za każdym razem coś naprawiać. W ten prosty sposób, następuje doświadczenie falowania prawa, aż do jego stabilizacji. Znajduje złoty środek i prawo jest nauczone.

W ten sposób prawa Natury domagają się ich respektowania. Falowanie, przeważnie zaczyna się od  bieguna zła, który popycha w stronę dobra. Demony są tu bardzo pomocne i wykonują najtrudniejszą dla istoty robotę. Wygląda na to, jakby były tym kierownikiem, który uczy poruszać się po fali.

To demony wzmagają nasz rozwój, poprzez przykre doświadczenia wznoszenia, których mamy serdecznie dość. Ktoś może mieć do przepracowania np.: zazdrość i  brak zazdrości. Taka osoba będzie się stale spotykać z tymi emocjami, w różnych wariantach osobowych.

Doświadczenie będzie się powtarzać, aż emocja zazdrości przejdzie w uczucie obojętności wobec osób „wyimaginowanie lepszych”. Uczymy się zawsze praw natury, po analizie danego doświadczenia, gdy wyciągamy z tego wnioski. W czasie doświadczenia, nie możemy wiedzieć czego doświadczamy, gdyż emocje nie pozwalają na to.

Każdy z nas uświadamia sobie prawa Natury, przechodząc różne doświadczenia. Każdy człowiek ma do przepracowania inne prawo Natury. Istotą życia jest poznanie swojego prawa, które w tym wcieleniu doświadcza.

Gdy go rozpozna, wówczas jest łatwiej mu żyć, gdyż szybciej dochodzi do konkretnych wniosków. Istota zaczyna hamować swoje emocje i uczy się zamieniać emocje w uczucia.

Emocje można nazwać złem, a uczucia dobrem. Przemieszanie tych dwóch biegunów, jest poruszaniem się po fali. Wówczas prawo Natury, jest doświadczane w całości, z głębią jej doznań.

Choroba jest wskazówką, jakie prawo Natury przepracowujemy. Przyjęcie złotego środka to znak, że dane prawo Natury jest rozpoznane. Można wówczas przejść do następnego prawa i go doświadczać.

Przedstawiłam tylko ogólne zarysy praw Natury, gdyż nie każda istota jest zainteresowana taką wiedzą. Obecnie następuje kosmiczne łączenie biegunów, co ma przełożenie na losy każdego z nas. W ten sposób osobisty świat biegunowy, zaczyna się łączyć,  a życiowe dramaty dają znać o sobie.

Gdy wszystkie prawa Natury poznamy, to wówczas jest możliwość kwantowego skoku świadomości, do wyższych wymiarów. Egzaminy są zdane i można pójść wyżej, po inną wiedzę i doświadczenia wyższych poziomów bytu.

Rozpoznanie praw Natury jest niezwykle istotne, gdyż zbliża nas do samego Stwórcy życia. Bóg jest miłością i dał nam  naczelne prawo Miłości, które skupia w sobie wszystkie inne prawa Natury.