Błąd w Prawdzie schowany
Ale jest za mały
By Prawdę zwyciężyć
Okryć – unicestwić.

Prawda jest potężna
Wielka i niezmierna
By maleńkim błędem
Żyła jak obłędem.

Prawda wciąż przenosi Prawdę
Błędu nie pomnaża
Logikę przyrody obnaża
Przyczyn rzeczy szuka i powtarza.

Nie ma bólu w Prawdzie!
Nie ma Prawdy w bólu!
Jedynie jest wolność
Dla człowieka godność.

Pycha nie zna Prawdy
Nie schyli się przed Nią
Pokory nie znosi
Ani chwilę jedną.

Strach nie zazna Prawdy
Boi się wszystkiego
Ucieka daleko
By nie znać wielkiego.

Odwaga i męstwo
To Prawdy zwycięstwo
Pojawia się mądremu
Bez błędu żyjącemu.

Szukaj Prawdy wszędzie
Błąd likwiduj w błędzie
Ucz się więc wolności
Bez błędu – radości.