Fałsz to zakłamanie rzeczywistości. Bierze się ona z fałszywej oceny tego co widzą oczy ciała i porównują jako dobre lub złe. Żyjemy w świecie iluzji czyli fałszywej rzeczywistości, która jest odwróceniem prawdy. Świat, który widzimy zmienia się w zależności od wiedzy, którą zdobywamy. Wiedza wznosi człowieka ze świata iluzji (zmienności) do świata rzeczywistego.

Po drodze jest poziom abstrakcji, gdzie dwa bieguny łączą się w sobie i widzimy dwa światy jednocześnie. Do teraz wmawiano nam różne przekonania, które projektowały naszą rzeczywistość. Opieraliśmy się na kłamstwie, które było wpisane do ciała aby oczy postrzegały, to co widziały.

Ludzie są przyzwyczajeni do fałszywego obrazu rzeczywistości i zazwyczaj ci niczego nieświadomi, nie są chętni nic zmienić. Mają fałszywy obraz siebie i otaczającego ich świata. Święcie wierzą, że to jest prawda. Aby coś zmienić potrzebne jest poznanie czegoś nowego z wyższego poziomu. Nie każdy chce się uczyć na nowo i dlatego Prawda jest odczuwana jako zagrożenie, a kłamstwo jak coś zwyczajnego i dobrego.

Powiedzieć komuś prawdę kończy się atakiem lub zerwaniem kontaktu. Prawda boli, bo trzeba zostawić stare i poznać nowe. To burza z piorunami ale po burzy wychodzi słońce. Warto zaryzykować i dążyć do poznania siebie aby wejść na wyższy lewel życia. Z wysoka lepiej widać. To jak lot ptaka, który widzi szeroki horyzont przed sobą, za sobą i ze wszystkich stron.

Przeważnie widzimy ludzi, zwierzęta, przyrodę poprzez wbite nam stare przekonania. Jest to fałszywa rzeczywistość. Nie każdy człowiek jest czystym człowiekiem, bo dużo jest hybryd, klonów i różnych ras gadzich. Nie każde zwierze jest dobre i pożyteczne. Są takie zwierzęta jak wilki, których się boimy, a one są dla nas wielkimi obrońcami.

Są też rośliny pożyteczne ale też są szkodliwe czyli trujące. Jedynie odpowiednia wiedza o tym świecie roślin, pozwoli dostrzec różnicę i wybrać to, co właściwe. Wiedza i praktyka chroni człowieka przed fałszem i jego konsekwencjami. Wejście do przestrzeni abstrakcji wyzwala prawdziwe widzenie, przebaczenie sobie i innym gdyż wszelkie kłamstwo znika, gdy widzi się prawdziwą rzeczywistość.

Nie da się uzdrowić niczego z poziomu świata na którym powstał fałsz. Należy wejść wyżej do świata jedności aby poznać prawdę. Nie bójmy się Prawdy, choć początkowo jest gorzka ale w konsekwencji nas wyzwala z kłamstwa.