Z intencji życie płynie
Z godziny na godzinę.
Twoje myśli tworzą przyszłość
Jaki nastrój taka rzeczywistość.

Umysł myśli i stwarza
To co w nim się rodzi,
bo myśl twórczą jest zasadą
Tworzy życie i splot zdarzeń.

Z emocji chaos powstaje
W miłości harmonią się staje
Ze smutku tragedia się wydarza
W żalu całe życie się rozpada.

Strach zamyka przed życiem
Lęk wytwarza w skrycie
śmierć wszystkiego znakomicie.
Bo już nic ci nie potrzeba.

Chcesz żyć a nie możesz
Chcesz cieszyć się a nie ma z czego.
Bo wszystko tragiczny ma koniec
Gdy lęk króluje w tobie.

Tworzysz fałszywą przyszłość
Opartą na burzeniu wszystkiego
Co w miłości powstało stworzonego.
Bo tylko miłość ma zdolność istnienia.

Miłość ma moc tworzenia
To światło jest miłością istnienia
w każdej żywej istocie,
oraz w każdym ruchomym przedmiocie.

Światło porusza gwiazdami
Światło jest mocą serca.
Pragnienie stwarza życzenie,
by spełniło się marzenie.

Marzyć w miłości
To żyć w radości
Tworzyć wspaniałe dzieła,
z boską iskrą życia zostawić wspomnienia.

Dla potomnych i rodu,
że żyłeś według zasad miłości,
tworzyłeś dzieła w radości.
By innych prowadzić do Raju.

Gdzie wszystkie marzenia
Spełniają się natychmiast
Jak iskra światła rozpala ciemność,
by jasność dnia zamienić w przyjemność.