Kiedy służysz ego, twoja świadomość śpi. Przebudzenie polega na  rozpoznaniu swojego ego i gierek umysłu ego, które kierują twoim życiem. Nie jest tak łatwo odkryć ego, gdyż to samo ego ma rozpoznać siebie. Potrzebujesz treningu umysłu, aby zrozumieć mechanizmy działania ego.

Jesteśmy tak naprawdę umysłem otoczonym ciałem. Ten tandem to biologiczna maszyna, poruszana za pomocą informacji płynących z zewnątrz. Są to nasze przekonania po rodzie oraz matryce zachowań ludzkości w trakcie doświadczeń życia na planecie Ziemia.

Ego widzi świat dwoma oczami i doświadcza swoimi zmysłami. Żyje w matrixie energii, które sobie zbudowało przez setki pokoleń. Bogowie stwórcy zaprojektowali ciało, które działa jak skomplikowana, doskonała maszyna biologiczna za pomocą zewnętrznych informacji.

Sygnały z otoczenia warunkują nasze zachowania. Każda komórka posiada mózg. Może żyć własnym życiem. Komórki poruszają się naprzód dla wzrostu a cofają się dla ochrony, w chwili zagrożenia czy lęku. Do ochrony potrzebujesz energii a wzrost sam się żywi.

Biologiczna maszyna działa przez sygnał z otoczenia podawany DNA a potem RNA nadaje sygnał białkom do ich wytwarzania. Jesteśmy maszynami zbudowanymi z białek.  Kiedy odwrócimy ten styl zarządzania, to przejdziemy pod inny system sterowania, gdzie białka nie będą zależeć od sygnałów z otoczenia lecz od wewnętrznego prowadzenia.

DNA jest powiązane z polami energii w aurze i napędza ego maszynę. Usypia naszą świadomość do tego stopnia, że nie wiemy komu służymy i co robimy ze swoim życiem. Sygnały z otoczenia kontrolują naszą biologię. Musimy się przebudzić aby to zobaczyć.

Film Matrix dokładnie odzwierciedla te zależności. Kiedy człowiek odłącza się od maszyn systemu w matrixie zaczyna inaczej postrzegać swoje życie. Kiedy jest podłączony do systemu maszyn, nie ma on wpływu na to, co się mu przydarza. Jest w niewoli systemu ego.

Dlaczego tak się dzieje?

Jesteśmy od wieków uśpieni i poruszamy się we śnie. Najważniejszą rzeczą dla nas teraz jest się przebudzić. Film Bruce Liptona  jest mocnym argumentem na przebudzenie uśpionej świadomości.  Można go obejrzeć na   http://vimeo.com/13090842

Moja książka „Symfonia Przebudzenia” zawiera wiele prawd naukowych, powiązanych z Pismem Świętym, które są jak budziki dla śpiących ludzi. Jeśli chcesz się przebudzić, przeczytaj ją dokładnie.

Już czas aby zobaczyć, że jesteśmy uwięzieni w matrixie i czas wyjść z niego. Kto tego nie zrobi, będzie dalej trwał w pułapce maszyn zarządzających jego życiem. Programy pokoleniowe ograniczają i napędzają ego maszynę.

Przebudzenie uśpionej świadomości, to droga do prawdy, do Boga, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Zauważ dwóch stwórców. Jeden prawdziwy a drugi jest odbiciem prawdziwego. Zrozumienie tego tematu jest osiągnięciem  drogi religii i  porzuceniem fałszu.

To ścieżka uczciwości wobec siebie, bliźniego i Boga od którego wszyscy pochodzimy w pierwotnej swej postaci.

Nie jesteś maszyną podłączoną do systemu wierzeń swoich przodków. Masz prawo do wolności. Przebudź się a zobaczysz świat  innym okiem. Świat prawdziwy i uczciwy oraz   ludzi kochających wszystkich jednakowo.