Avatar schodząc na ziemię otrzymuje program, według którego ma doświadczać życia takiego, którego jeszcze nie zna jego dusza. Ten program akceptuje sam, zgodnie z planem duszy, która jest nadrzędna do jego awatara. Wybrana jest data urodzenia: godzina, minuta i miejsce zamieszkania, aby wypełnić przepowiadany los.

Oczywiście każdy z nas o tym zapomina aby zabawa w życie mogła się rozgrywać. Program sam naprowadza awatara na właściwą drogę. Gdy się natomiast człowiek bardzo temu sprzeciwia, poprzez ignorancję i nieznajomość Praw Natury, wówczas spotykają go same nieszczęścia, aby się opamiętał.

Czasem wielkie tragedie przebudzają szybciej niż spokojne życie, bo człowiek zaczyna szukać samotności i wglądu w siebie. Może sam coś odkryć i pójść nową drogą. Człowiek gotowy, który jest zainteresowany sobą, chce sam poznać swoje przeznaczenie. Interesuje się Numerologią, radiestezją czy najstarszą nauką, jaką jest Astrologia.

Mówi się, że „gwiazdy rządzą głupcami, a mędrcy rządzą planetami”(-). Przeważnie mędrzec zdobywa wiedzę sam, najpierw dla siebie a potem aby wspomagać innych. Mądry człowiek chce odkrywać karty swego losu aby świadomie nim zarządzać. Człowiek o niskim poziomie świadomości, ignoruje wszelką wiedzę o sobie. Chce pouczać innych aby być ważnym i mieć potwierdzenie, że wie wszystko.

Niestety wiedza o sobie jest najważniejsza, bo przychodzimy na ziemię wypełnić określoną misję. Skąd będziemy wiedzieć jaka jest misja, nie zaglądając do kart losu? Możemy się potykać o różne bolesne doświadczenia, aż traumy wprowadzą nas na właściwą ścieżkę.

Astrologia była kiedyś bardzo dobrze znana lekarzom, którzy najpierw patrzyli w horoskop astrologiczny a potem uzdrawiali ciało. Na wschodzie ten system diagnozy przetrwał i niektórzy lekarze dalej stosują taką praktykę, odkrywania i uzdrawiania pacjenta.

Zapis przeznaczenia jest w podświadomości i kieruje nieświadomym życiem właściciela. Chcąc przejąć władzę nad tym, co nieświadome, potrzeba odkryć swoje przeznaczenie zapisane w liczbach lub gwiazdach. Gwiazdy to brylanty świecące w ciemności nocnego nieba czyli nieświadomości.

Kto odkryje swoje brylanty i rozpoznana zapis informacyjny gwiazd, to odnajdzie siebie i świadomie pokieruje swym losem. Żyjąc zgodnie z przeznaczeniem nie traci się energii na błądzenie w ciemnościach. Taki człowiek wie co ma robić w życiu i z radością tą drogą podąża, która jest mu ujawniana.

To fascynująca przygoda w głąb siebie, gdzie poznawane są tajemnice ludzkiej egzystencji, poprzez własne doświadczenia. To elementarz życia duchowego dla każdego z nas. Warto korzystać z niego.