Według dawnych mędrców wschodu a zwłaszcza Lao Tsy, który powiedział, że : ” choroba występuje u człowieka w związku z błędami jakie on popełnia, nie zdając sobie z tego sprawy, nie widząc przyczyny. Przyczyna tkwi w napoju, pokarmie, chłodzie, wietrze, cieple w oddechu, które są bezpośrednio naturalnym czynnikiem chorobotwórczym”.

Ponieważ człowiek łamie zasady Praw Natury, przeczy prawdzie i żyje wbrew prawom Miłości, to dochodzi do stanu choroby. Dusza oddala się od ciała i wówczas ciało, mięśnie oraz nasienie, stają się puste. Taki stan rzeczy jest bardzo trudny do wyleczenia i człowiek często musi umrzeć aby zresetować swoją duszę i ducha.

Do choroby dochodzi wówczas, kiedy były w człowieku zakłócone wszystkie wyższe stany alarmowe, objawiające się w postaci osobistych wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów. Nie rozwiązany konflikt wchodzi do ciała, jako pole energoinformacyjne i zaburza harmonię w organizmie. Wówczas jest trochę za późno aby zobaczyć i uzdrowić nierozwiązany konflikt pokoleniowy czy osobisty.

Dla przykładu podam niektóre przyczyny chorób według Lao Tsy:
– kochać przywiązując się całym sercem, to choroba,
– omawiać ( oczerniać) innych ludzi chwaląc siebie, to choroba,
– być zbyt gadatliwym, kochać gadulstwo, to choroba,
– korzystając z władzy robić nadużycia, to choroba,
– nie przyznawać ludziom racji, uważając tylko swoje racje, to choroba.

To tylko niektóre z przyczyn 100 chorób, które wydają się zbyt prozaiczne aby mogły wytworzyć chorobę. A jednak to ma głębszy sens, który jest ukryty w duchowej stronie istoty i napędza choroby, które są skutkiem dysharmonii na wszystkich poziomach egzystencji. Stąd wydaje się ludziom, że nic złego nie zrobili, bo wszyscy tak mają, są dobrzy a chorują.

Gadulstwo ma przyczynę w głębokich poziomach świadomości, gdzie człowiek zatracił kontakt ze Stwórcą i chce Go zastąpić. To wielkie ego, co totalnie niszczy człowieka. Wszystko, co mówisz poza słowami „tak i nie” pochodzi od złego. Nadużywanie słów ma przyczynę w braku kontaktu ze Źródłem, czyli życie w ciągłym huku. Źródło jest ciszą i brakiem huku.

Miłość do innego człowieka, zamiast Boga, jest zakłóceniem Praw Miłości. Rodzimy się z miłości Boga i powinniśmy o tym pamiętać. Szukanie miłości na zewnątrz jest zdradą Źródła i zakłóceniem naturalnego porządku.

Antidotum na choroby są to naturalne leki w postaci wzorców emocjonalnych takich jak:
– pozbyć sę pragnień w sercu, to jest lekarstwo,
– pokonując gniew, przejawiać miłość, to jest lekarstwo,
– życzyć ludziom szczęścia, to jest lekarstwo
– nie wystawiać siebie na pokaz, to jest lekarstwo,
– nie ukrywać cudzych zasług, to jest lekarstwo,
– naprawiając błędy, pomyłki, uwalniać się od złego, to jest lekarstwo.

To tylko niektóre wzorce emocjonalne ze 100 innych, które ogłosił Lao Tsy, mówiąc: ” wszystkie twoje choroby i dolegliwości znikną samoistnie, zawsze dostaniesz pomoc i wsparcie w trudnej chwili i niebezpieczeństwie, a dzieciom i wnukom twoim nigdy nie zabraknie wsparcia Niebios.”

Czy warto studiować przyczyny chorób i usuwać je, zmieniając wzorce emocjonalne?
Z pewnością tak, gdyż chronimy siebie i rodzinę przed chorobami i konfliktami. Pożytek jest nie tylko dla osobistej rodziny ale również dla społeczeństwa, które szybciej przebudzi się do życia w szczęściu i spokoju ducha.
„Czcić i sławić teksty mędrców – to jest lek” – Lao Tsy, co niniejszym czynię.