To połączenie dusz dwoje bliskich sobie ludzi. Najtrwalsza przyjaźń jest wtedy, gdy te istoty są na zbliżonym do siebie poziomie świadomości. Wówczas przyjaźń jest przyjemnością, nawet bez bliskiego kontaktu. Wymuszona przyjaźń to konflikt interesów, gdzie dwie dusze walczą ze sobą o zdobycie czegoś więcej dla siebie.

 

Z przyjaźni może urodzić się miłość duchowa o najwyższym zrozumieniu. Taka relacja zaczyna się zazwyczaj rozmową na interesujące tematy aby poznać siebie. Im bardziej siebie odkrywamy, tym większa jest duchowa bliskość. Zrozumienie, wzajemna wymiana myśli, tworzy pomost między duszami. To prawdziwa komunia między duszami.

To dusze same szukają kontaktu z bliską jej duszą aby poznawać siebie na poziomie ciała, myśli czy poglądów. Możemy mieć wrażenie, że tego drugiego człowieka znamy od wieków. Być może ze wcześniejszych wcieleń. Dlatego dobrze się ze sobą czujemy i rozumiemy jak przyjaciele.

Przyjaźń nie zna granic, gdyż dusze są nieograniczone. Czysta przyjaźń może trwać wiele lat i się nie starzeć. Czasem przyjaźń kończy się w łóżku i nie koniecznie prowadzi do miłości. Nie zawsze ciała jednakowo się przyciągają, jak dusze. Przyjaźń jest duchowa, a miłość cielesna. Te dwie wartości rzadko idą w parze.

Najwyższą formą przyjaźni jest związek z Bogiem, poprzez ciało. Tu istnieje niezwykła harmonia, niczym nie zakłócona. Będąc w takiej przyjaźni mamy wszystko co potrzebne do życia. Przyjaciel jest na wyciagnięcie ręki i można z nim porozmawiać, nawet na bardzo osobiste tematy. Jest dostępny w każdej chwili. Wystarczy nawiązać kontakt.

Przyjaźnie są podobne i jednakowo dostępne. Warto mieć przyjaciół, gdyż kontakt z nimi daje wyższy wymiar rzeczywistości istnienia. Związek miłosny oparty na przyjaźni jest mocą, dzięki której można wiele osiągnąć. To wspólnota dusz i ciał. To otwartość na drugiego człowieka i poznanie siebie od wewnątrz.