To kontakt dusz, które się rozumieją. Nie tylko chodzi o ludzi ale też o zwierzęta lub przyjaźń człowieka ze zwierzęciem. Może to być pies lub dzikie zwierzę. Kontakt jest na poziomie niewidzialnym czyli duchowym, gdzie czuje się bliskość istoty w środku. Przyjaźń między ludźmi jest na bardziej subtelnym poziomie, gdzie nie potrzeba słów ani gestów aby czuć drugą osobę. Wystarczy podobny poziom zrozumienia aby być blisko duchowo drugiej osoby.

Czym jest przyjaźń?
To uczucie bez granic, bez stawiania celów czy korekty drugiej osoby. Pełna akceptacja i ciekawość nowych wrażeń z pozycji przyjaciela. To wzajemne poznawanie tego co inne, co nieznane. Poprzez przyjaźń poznajemy różnorodność świata i akceptujemy go w takiej formie jak został wytworzony przez Stwórcę.

To koniec oddzielenia, analizowania i powrót do syntezy aby scalić to, co zostało podzielone i oddzielone od siebie oraz osądzone jako złe czyli inne. Przyjaźń jest klejem syntezy, wzajemnego zrozumienia i powrotu do całości. Świat tak mocno został rozproszony, że formy nie potrafiły ze sobą współpracować. Obecnie następuje powrót do punktu wyjścia jak odpływ morza.

Sytuacja wszelkich ograniczeń na ziemi jest punktem zapalnym, gdzie można się gromadzić na ulicach i scalać poprzez wspólne idee, muzykę, śpiew, taniec i wiece wolnościowe. Tak nawiązują się przyjaźnie, często międzynarodowe aby wyjść z oddzielenia od siebie; pozamykanych w swoich domach czy samochodach.

To początek powrotu do Źródła, które wchłania wszystkie istoty do siebie. Przyjaźń to piękne uczucie, które ma w sobie aspekt zjednoczenia poprzez świadomość jednego Źródła. Wszyscy i wszystko pochodzi od światła. To ono świecąc w człowieku rozpoznaje w drugiej istocie, to samo światło Stwórcy. Formy oddzielają od siebie gdyż są cieniem, natomiast światło łączy w sobie, poprzez poczucie jedności.

Przyjaźń jest zjawiskiem motywującym do wzajemnego poznawania różnorodności istnienia, światła ukrytego w formie. To rozpoznanie jest konieczne aby zaakceptować formy jako przejaw boskiej mocy Źródła. Przyjaźń między kobietą a mężczyzną to ciekawe działanie światła, poprzez inną formę. Szamani mongolscy znają metodę przejścia dusz z jednego ciała do drugiego tej samej płci. Dusza czyli to światło, jest w stanie transmigrować do innego ciała bez uszczerbku dla siebie.

Taki fenomen wędrówki dusz za życia pokazuje, że jesteśmy nie tylko ciałem ale i duchem. Połączenie dusz, to przyjaźń, która trwa nieraz wiele lat. Im większe zrozumienie, tym dłużej przyjaźń trwa. Gdy nie ma połączenia na poziomie dusz, to nie może zaistnieć przyjaźń. Z przyjaźni czasem rodzi się miłość w parze, a czasem pozostaje bez niej. Przyjaźń jest głębokim zrozumieniem drugiej istoty i chęci jej poznania, na wielu poziomach istnienia.