To dwa bieguny różnych światów. Bóg Stwórca dał nam wiedzę, nie władzę, która pochodzi od lucyfera. Wiedza i mądrość to świadomość samego siebie. Człowiek zaplatany w struktury władzy niczego nie widzi, jedynie własne rozszalałe ego, które jest bezrozumne i chce zastąpić Stwórcę. Ale nigdy mu się to nie udaje. Ego nie wyciąga wniosków, bo nie rozumie.

Podobnie jak ludzie w maskach. Oni niczego nie rozumieją. Ich mózgi są tak małe ale nieskromne, że nic do nich nie dociera. Rząd boski opiera się na miłości, która scala wszystkich ludzi ziemi. Nierząd ma ogrom praw, które wszystkie są fałszywe. Nie zawierają praw boskiej miłości, wolności i sprawiedliwości. Są wydawane bez podstawowej wiedzy o życiu, Bogu i sobie.

Prawo przyczyny i skutku jest naturalnym prawem dla każdego, kto nie kieruje się w życiu miłością, tylko bezrozumnym ego. To co ktoś wysyła wraca do niego. Każdy polityk – tyran kończył haniebnie swój żywot.
Czy nierządy o tym wiedzą?
Czy biorą to pod uwagę, że ich czeka podobny los?

Prawo przyczyny i skutku działa bezwzględnie na wszystkich ludzi tego świata. Nie można uciec przed odpowiedzialnością i skutkiem tego, co się innym uczyniło. Ego zniewala każdego człowieka. Im większe ego, tym większe zniewolenie innym czyni. Czuje się przy tym lepiej, jak wszyscy popierają jego rozszalałe ego.

Ego, to sztuczny twór oparty na gadzich programach. Tworzy z człowieka maszynę, posłuszną władzy nadrzędnej strukturze. Każdy człowiek, który godzi się na zniewolenie jest opętany przez ego czyli lucyferyczne i diabelskie moce. Zniewolenie oddala od Stwórcy i każe służyć fałszywym bogom jak: władza, biznes, posiadanie czy religia służąca lucyferowi.

Jest jedna religia pochodząca od Boga Stwórcy – to Jedność w Miłości.
Jest jeden rząd pochodzący od Boga – Stwórcy, oparty na miłości i wolności.
Jest jedna droga do Stwórcy na zasadzie miłości i wolności wszystkich stworzeń świata.
Rząd i nierząd – to fikcja, która nie może mieć miejsca w świecie Boga – Stwórcy. Lęk i strach podtrzymują ten iluzoryczny świat, dając im swoją energie i wsparcie.

Jeśli żyjesz w strachu – zasilasz lucyfera.
Jeśli jesteś w miłości – idziesz do Boga – Stwórcy.
Którą drogę wybierzesz, tam dojdziesz.