To związki partnerskie i międzyludzkie oparte na miłości uniwersalnej. Nie ma w nich lęku. Jest tylko odczuwanie miłości, która poszerza jasne widzenie rzeczywistości. Miłość łączy wszystkie stworzenia. Natomiast ego dzieli wszystko na części i osądza jako inne.

Związki oparte na ego, to związki gdzie nie ma miłości. Jest za to pożądanie ciał, jako przedmiotów. Ego zawsze dąży do posiadania i chce mieć w swoim zakresie tego coraz więcej i więcej.

Prawdziwa miłość jest zanurzona w boskiej miłości. Poziom jej odczuwania jest zawsze mniejszy, od boskiej miłości. Odwrotnie jak u ego, gdzie związek jest wynoszony ponad Jego Źródło. Stąd rodzą się wszelkie lęki o przetrwanie takich związków. Z lęków powstaje osąd i niszczy pierwotną iskrę miłości. Wówczas związek się rozpada, bo nie jest zasilany przez Źródło. Jest oddzielony od Boga i sam siebie niszczy powoli.

Rzeczywisty związek jest zanurzony w Źródle miłości i następuje jego ciągły wzrost, pięknego niebiańskiego uczucia. Bóg czy pierwotna Moc, zasila taki związek swoją kosmiczną miłością i stale powiększa jego piękno.

Nie bójmy się kochać innych tak, jak Bóg kocha nas. On widzi w każdym z nas swoje niewinne stworzenia, które czasem zbłądziły, ale po ciężkich doświadczeniach bólu, powrócą znów.

Kochanie ciała, które jest symbolem ego, to ograniczona miłość, zamknięta na przypływ. Ciało jako forma, podlega zmęczeniu, starzeniu czy chorobom i miłość do ego wygasa. Natomiast kochanie duszy, to połączenie na poziomie duchowym, które się nie starzeje ani nie podlega chorobom czy osądom. Dusze są zawsze młode i pragną rzeczywistych związków. W ten sposób stan ducha się poszerza o miłość uniwersalną, co daje uskrzydloną radość. W tej radości widzi się rękę Boga i Jemu się jest wdzięczny za świętą chwilę, przeżywaną z Nim.

Rzeczywisty związek czuje się jako połączenie kobiety i mężczyzny ze Źródłem Miłości. Ta triada daje uczucie spokoju, mocy i łączności z tajemnicą stworzenia. Związki oparte na ego, są ograniczone do dwoistości a wzajemne osądy kończą jego byt.

Święte związki czerpią energię ze Źródła, poprzez jego promienie w których są zanurzone. W miłości nie istnieje strach i dlatego jej moc jest nieograniczona. Jesteś wówczas pełny i cichy, a wszystko wokół ciebie dzieje się samo. To małe cuda, które cię otaczają. Jesteś pewny boskiej miłości, bo ona nie zna granic!

W Nowym Świecie istnieją i będą tylko istnieć rzeczywiste związki, oparte na Źródle Miłości, która ich wypełni po brzegi. Twórzmy wokół siebie takie związki a szczególnie w partnerstwie, aby podnieść wibrację świata. Tego nam na ten czas najbardziej potrzeba.

Zapraszam na sesję oczyszczania związków z błędnych programów przeszłości. Kiedy związek oczyści się z kodów blokujących dostęp do Źródła, wówczas popłynie czysta energia miłości.

Piosenka o miłości: