Każda moda niesie ze sobą kosmiczne przesłanie, gdyż oddziałuje na wiele istot ludzkich. Gdy Bóg stworzył Adama, to uznał, że będzie mu samemu źle być na tym świecie.  Z jego żebra stworzył dla niego niewiastę Ewę aby mu towarzyszyła. W ten sposób powstało pożądanie ciał, gdyż każda część dąży do całości. Ogień pożądania towarzyszy istotom ludzkim, dopóki istnieją odmienne płci.

Obecnie zachodzą bardzo widoczne przemiany energetyczne i ludzie zaczynają się wewnętrznie i zewnętrznie przemieniać. Kobiety są bardziej męskie a mężczyźni niewieścieją. Następuje wewnętrzne łączenie istoty męskiej i żeńskiej w samym człowieku. Zaczyna zanikać zjawisko płci, co powoduje utratę zainteresowania seksem. Stąd mamy wylew singli jako nowy wzorzec współczesnego człowieka.

Kosmos kształtuje nowy styl życia. W 2011 roku zejdą takie energie, które spowodują zanik pożądania między kobietą i mężczyzną. Grunt już jest powoli przygotowywany. Związki oparte na pożądaniu coraz szybciej się wypalają i rozpadają.

Zapytasz: a jaki model związku powstanie?

Ludzie będą poszukiwać partnera, który odpowiada ich wewnętrznym duchowym potrzebom. To zjawisko już zachodzi u ludzi, którzy weszli na wyższy poziom rozwoju i potrzebują partnera w związku, odpowiedniego do ich wewnętrznego życia. Ciało, posiadanie i seks coraz mniejszą stanowią wartość.

Single tworzą początek  nowej rzeczywistości, która zdąża ku wolności.

Związki oparte na autentycznym partnerstwie i przyjaźni są bardzo trwałe i szczęśliwe. Pozwalają rozwijać się wspólnie i wnoszą radość ze wspólnego przebywania oraz totalnego zrozumienia partnera.

Związki, których podstawą jest pożądanie, są coraz bardziej bolesne i niszczące. To niskie energie, gdzie jedna osoba wykorzystuje drugą osobę w zależności od stanu posiadania i zniewalania. Zazdrość i seks są powodem konfliktów oraz bardzo brutalnych rozstań.

Najbardziej cierpią na tym dzieci, które nie rozumieją zjawiska transformacji. Ich bolesne doświadczenie zaprocentuje na przyszłość. Nie popełnią błędu rodziców, bo wiedzą jaki wynik osiągną. Cały ból istnienia bierze się z rozdzielenia duszy i ciała.

To wszystko co teraz zachodzi w związkach, jest przedstawione na stronie wingmakersów: www.wingmakers.pl , zwłaszcza na rysunkach komór od 4 – 6. Odpowiednio skomponowana muzyka tych komór, przywraca pierwotny rytm, uzdrawiając poczucie oddzielenia ducha i ciała.

Ludzkość tak mocno uwikłana jest w materię, że nie dostrzega swej istoty duchowej wewnątrz materialnego opakowania czyli ciała. Dźwięk pełni tu rolę mostu i  łączy serce –umysł – ciało – duszę w jedną całość. Muzyka komór jest pomocą w transformacji oraz  ich rysunki

Wibracyjna struktura instrumentu ludzkiego, zawierająca ciało – umysł – emocje jest nie zestrojona z całością. Ten stwór ulega rozbiciu i wypalaniu. Emocje stwarzają najwięcej bólu. Dlatego single poszukują związków opartych nie na emocjach a na wzajemnej miłości i zrozumieniu, poprzez wgląd do wnętrza  istoty duchowej w człowieku.

Na rysunku w komorze 4 widać dwie postacie splecione razem ogarnięte ogniem zwierzęcego pożądania. Ich umysły są podłączone przez białą kolumną ze światowym rozumem ( umysł ego). U góry po lewej jest zaznaczony księżyc ( symbol emocji) a po prawej widoczny czarny ludzik, symbol śmierci jako transformacji.

W komorze 5 jest narysowane oko istoty, jako pozostałość po śmierci fizycznego ciała w światach wysokich wibracji oraz pośrodku obraz macicy. W niej jest plemnik, i jajeczka gotowe do połączenia, aby powstało nowe życie.

W komorze 6 następuje częściowe rozdzielenie tych dwóch ciał jako andrygonicznych postaci. Jedna postać kobieto – mężczyzna pozostaje przy ziemi ze związanymi sznurem nogami. Ta przyziemna postać przypomina syrenę, jako  człowiek – ryba. Druga postać wypływa od pierwszej uwięzionej w materialnym świecie i niskich zwierzęcych emocjach ( rozległa czerwień), w bezmiar kosmosu ku słońcu.

Ten proces transformacji odbywa się w emocjonalnej czerwonej energii o niskich materialnych wibracjach. Tuba jednocześnie rozdziela i łączy dwie postacie, kiedyś złączone w ogniu pożądania. Widać jak z człowieka materialnego wypływa istota duchowa, skierowana do światła. Światło, to miłość inteligentna związana z uczuciem miłości do Boga.

Na tych rysunkach w trzech komorach przedstawiono nam i ukazano proces właściwej przemiany osobowości materialnej w duchową. Już czas aby wejść na wyższy poziom rozwoju i wiązać się z partnerami, którzy odpowiadają naszej wewnętrznej duchowej istocie.

Związki oparte na materialnych, niskich wibracjach, coraz szybciej się rozpadają. One nie podnoszą partnerów w górę, lecz dołują i wiążą emocjonalnie. Są bardzo niszczące. Dają wiele bólu całej rodzinie. Taki styl życia musi zniknąć na ziemi!

Single, to osoby w stanie zatrzymania, które są na rozdrożu drogi życiowej. Poszukują nowych partnerów ale się boją powtórki z przeszłości. Jeśli zrozumieją obecne czasy transformacji, to mogą wchodzić w nowe partnerskie związki, oparte na wewnętrznej duchowej istocie.

Moda jest narzucana przez siły kosmiczne, które wprowadzają nowy lad. Młodzi ludzie bardzo szybko podporządkowują się modzie i stosują narzucany styl ubierania, zachowania czy sposobów życia. Moda to zbiorowe posłuszeństwo wobec praw kosmosu.

Tej  modzie warto się poddać, aby stworzyć inny lepszy świat, wolny od emocjonalnego piekła, oparty na uczuciach prawdziwej miłości do Boga i ludzi. Single, to forma przejściowa do modelu prawdziwych związków partnerskich nowej ery.