Być sprawiedliwym, to być uczciwym a nie mściwym; tak pisze w Kursie Cudów. Sprawiedliwością tego świata jest mściwość i brak wybaczania. Dla ego sprawiedliwość i zemsta są tym samym. Stąd mamy Sądy różnej maści, które nie znają miary sprawiedliwość!

Aby być uczciwym, trzeba patrzeć oczami Boga, a nie postrzegać oczami ciała. Miłość i sprawiedliwość są takie same, gdyż odróżniają fałsz od prawdy. Nikt nie może stracić abyś ty zyskał, bo to jest zakłócenie równowagi kosmicznej. Prawa natury zawsze dążą do wyrównania na poziomie energii, co objawia się w świecie fizycznym sprawiedliwością.

Sądy ludzkie tego nie borą pod uwagę i dlatego zakłócają naturalny porządek rzeczy. Prawa boskie tylko są sprawiedliwe, gdyż kierują się miłością. Przestępca i ofiara postrzega miłość jako swoją słabość i dlatego używają zemsty, aby pokazać swoją siłę.

Sprawiedliwość to moc przebaczenia sobie winy i spojrzenia okiem bezgrzeszności na wszystko, co się przydarza. Wówczas wydarzają się cuda, które są wynikiem miłości Boga. Dlatego cuda zależą od sprawiedliwości. One wyrównują wszelkie straty i poniżenia.

Bóg tylko daje. Nie posiada takiej funkcji jak branie. Jeśli jesteś wdzięczny, wówczas łaska od Boga stale spływa na ciebie. Gdy dajesz niechętnie, nie zyskujesz daru od Boga, gdyż niechętnie go przyjmujesz, poprzez innych ludzi. Sprawiedliwość to wyrównanie energii pomiędzy dającym a przyjmującym.

Forma nie ma znaczenia. Liczy się akt miłości w tym co dajesz. Lęk tworzy barierę w dawaniu, gdyż jego funkcją jest tylko branie, aby mieć coraz więcej i więcej dla siebie. Lęk tworzy człowieka bez wartości i dlatego branie jest jego domeną. Wartość i moc zawsze pochodzą od Boga. Lęk pochodzi od przeciwnika Boga czyli od diabła, szatana czy innej ciemnej istoty, wytwarzającej strach.

Gdy dajesz jesteś blisko Boga. Gdy tylko bierzesz, jesteś blisko szatana. To on cię zwodzi obietnicami i prowokuje do wykorzystywania innych abyś miał dużo. Posiadanie dóbr materialnych jest domeną ego i wywołuje strach przed utratą majątku, dlatego trzeba się zabezpieczać!

Ludzie, którzy w nieuczciwy sposób zarobili pieniądze, kiedyś wszystko stracą, gdyż Prawa Natury /Boskie Prawa/, dążą do wyrównania niezgodności. Nie da się nic ukryć przed okiem Boga. Ciemność to ukrywanie tajemnic, które nie są zgodne z planem Źródła.

W ciemności rodzą się wszelkie tajemne zbrodnie i spiski, aby ukryć ich przestępców. Przestępca – to osoba przestępująca / przechodząca poza/ Prawa Boże. Bez względu na to, czy przestępstwo zostanie wykryte przez organy ścigania czy też nie, sprawiedliwość boska i tak dosięgnie takie osoby, ukrywające się w ciemności.

Człowiek, który daje nie musi się niczego obawiać, ani ukrywać. Człowiek wdzięczny za wszystko co mu się przydarza, otrzymuje cuda od Boga. To naturalny stan rzeczy, którym rządzą Prawa Natury. To są bardzo proste zasady, które utrzymują ten świat w sprawiedliwości.

O tym pisze bardzo wyraźnie Kurs Cudów, który rozjaśnia prawa Boskie i ziemskie. Bóg nie ma nic wspólnego z prawami ludzkimi, ani z jego sprawiedliwością. Zemsta nie jest domeną Boga Miłości. Zemsta jest domeną EGO, aby pokazać swoją siłę w lęku. To szaleństwo tego świata, opierające się na ego koncepcjach. Boża sprawiedliwość zasługuje tylko na wdzięczność, a lęk oczekuje kary. To rozdziela prawa ludzkie i boskie, które nie mają nic wspólnego ze sobą. Boska sprawiedliwość jest zawsze i wszędzie, gdyż Bóg jest wszędzie. Nic ukryć się przed Nim nie zdoła.