Rysunek z książki Adamusa” Żyj swoją boskością”.

Obecnie istnieją razem dwa światy: stary i nowy. W tych światach są dwie różne energie, które poruszają ciałem człowieka, aby mogło żyć. Wszystko, co się porusza potrzebuje energii, jak człowiek, zwierzę czy maszyna. Przeciętna istota nie zdaje sobie sprawy  z tego, jak ważna jest energia, która porusza jego ciałem i życiem.

Stara energia wytwarzana jest na zasadzie wibracji. Potrzebuje dwóch przeciwstawnych sił jak: dodatnia i ujemna, światło i ciemność, mężczyzna i kobieta itd., aby wytworzyć potencjał z opozycji. O tym mówi Adamus ( Saint Germain) w swojej książce „Żyj swoją boskością”.


Wiemy z doświadczenia, ile energii zdobywamy podczas kłótni z partnerem, sąsiadem czy wrogiem. Wojna sama w sobie wytwarza potencjał dla państw, uczestniczących jako przeciwstawne siły. Konflikt na Ukrainie, podsyca energetycznie cały świat, aby mógł się przetransformować na inne energie.

Nowa energia nie potrzebuje przeciwstawnych sił. Jest jednolita. Jeśli stara energia powstaje z koloru białego i czarnego, to nowa energia tym samym, jest odpowiednikiem koloru szarego. Łączy białe z czarnym i powstaje neutralna szarość.  Prawa natury, które każdy z nas ma do przepracowania, można przepracowywać na: biało, czarno i szaro. Jest to ten sam schemat pracy ze świadomością, czy ktoś jest tego świadomy, czy też nie. Przerabiać musi, bo taka jest rola każdego człowieka na ziemi.

Stara energia była potrzebna ludziom, aby móc tworzyć doświadczenia dualności i rozproszenia we wszystkich kierunkach. Do tego celu służy mózg, aby mógł analizować i przypominać sobie przyswojoną naukę. Umysł kocha złożoność, dysputy i filozofowanie. Wciąż szuka odpowiedzi na różne pytania. Plącze się przy tym, gdyż dualność nie może poznać prawdy. Zawsze będzie chaotyczna i  niepełna.

Działa na pół głowy. Stąd człowiek mocno zakręcony w jednej półkuli, zwany jest potocznie pół-główkiem. Myśli i działa tylko jedną półkulą. Lewa strona mózgu odpowiada za naukę i męską energię, a prawa strona mózgu za religię w potocznym rozumieniu i jest związana z tym, co żeńskie.

Kiedy dwie półkule mózgu współpracują ze sobą harmonicznie, to most łączący je, wibruje w równowadze. Wytwarza spokój umysłu i przychodzi nowa świadomość, oparta na intuicji w „tu i teraz”. Tak powstaje klarowny umysł Boga, który przekazuje wiedzę do ciała, bezpośrednio ze swej istoty.

Energia zawsze służy świadomości. W ten prosty sposób tworzy się wszystko, co otacza daną istotę. Bardzo ważne jest, aby umieć sterować nową energią, poprzez zmianę świadomości. Mózg jest pojemnikiem pamięci, a nie naczyniem świadomości. Stąd stara energia, poruszana jest za pomocą pamięci mózgu, czyli przekonań własnych i przodków rodu.

Tak tworzy się koło karmy z którego wyjścia nie ma. Koło, to koło powtórzeń!
My, jako ludzkość mamy już dość cierpienia z powtarzania starych wzorców. Czas, aby wyjść z koła przymusów. Jedynym wyjściem jest opuścić mózg i wszystkie dyrdymały w nim zawarte, aby wejść do neutralnej energii boskiej.

Nowa energia, to prawdziwa świadomość, która nie jest pamięcią. Istnieje ona tylko w czasie teraźniejszym i spada na nas, kiedy jest nam potrzebna. Ma uczucia, ma pasje i jest dostępna zawsze, kiedy jej potrzebujemy. Umysł, natomiast działa poprzez wspomnienia i przypominania sobie wcześniejszej nauki.

Nowa energia jest tworzona, gdy dana istota  powraca do Boga – Stwórcy, do prawdziwego Domu. Powstaje, gdy elementy dualności są zintegrowane. Stara energia natomiast służy oddaleniu od Boga – Stwórcy. To przysłowiowe wypędzenie z Raju  i stwarzanie złotych cielców do modlitwy, czyli bożków.

Adamus, nazywa starą energię, jako „Łzy Anioła”, który opuścił Dom i nie może do niego powrócić. Nowa energia – to „Miłość Duszy”. Ona nie tworzy żadnych wzorców, ani cyklów, co widać już w świecie natury. Zima przeplata się z wiosną, a lato z jesienią.

Trudno jest teraz o granice, oddziaływania żywiołów na świecie. Mróz i śnieg jest tam, gdzie go nigdy nie było, a ciepło występuje w zimnych rejonach ziemi. Wszystko się zmienia i nie jest przewidywalne. Tak działa nowa energia.

Oczywiście, można powiedzieć, że nic się nie dzieje, gdyż odbierając mózgiem, nie da się zobaczyć rzeczywistości, takiej jaka ona jest. Mózg nie ma takich programów. Działa tylko za pomocą wmontowanych uprzednio programów, jak komputer. Jest swoistym rodzajem biokomputera, który nie widzi więcej, niż ma zaprogramowane. To ograniczenie, a nie ekspansja nowej energii!

Dlatego nowa energia nie współgra  z umysłem. Jest ona potężna i bardzo czysta,  może przepalić połączenia neuronowe. To sam boski umysł w naszym ciele i życiu. Nowa energia jest prosta, współczująca i pełna szacunku dla innych istot. Działa natychmiast. Nie potrzebuje słów, ale jest zrozumiała. Podobnie dzieje się w kontaktach ze zmarłymi, czy przewodnikami duchowymi. Odbiór przekazów jest natychmiastowy, ale bez słów. Ludzki umysł  jest skomplikowany i działa liniowo, w czasie przeszłym i przyszłym.

Ważne na dziś jest, rozpoznanie tych dwóch różnych energii, aby wybrać tę, którą chcemy się posługiwać. Dla nowej energii potrzebna jest inna świadomość, gdyż działa ona natychmiastowo. Bardzo istotne jest, aby świadomie myśleć i mówić, gdyż stwarzanie dokonuje się bardzo szybko.

Możemy stwarzać sobie piękną rzeczywistość, gdy znamy zasady posługiwania się nową energią. Klarowne, proste myśli, tworzą klarowną rzeczywistość. Chaos, tworzy mętlik w umyśle i taką samą rzeczywistość. Mamy wybór i wolną wolę w nowej energii. W starej energii nie ma wolnej woli, jest uwiezienie w programach sterujących i karmie. Pytanie tylko: co chcesz od życia?

Gdy zostaniesz swoim własnym mistrzem, możesz mówić do nowej energii takie słowa:
„Żądam, abyś mi służyła” lub „Rozkazuję, żebyś mi służyła”.
Energie chcą aby im rozkazywać, ale z serca a nie z umysłu. Modlitwy są dla wiecznych sług, do nieznanego boga. Służą wszystkiemu na zewnątrz. Nowe energie chcą nam usługiwać i tym się różnią od starych energii, którym ludzie usługiwali.

Ten wpis, pochodzi z książki Adamusa, jako „Inspiracje Nowej świadomości”, oraz moje  własne doświadczenia w tej materii.