Świadomość w starym i nowym świecie

„W świadomości jest coś takiego, jakby sama dla siebie była pułapką”
/ Witold Gombrowicz/

Posługując się słowami naszego wieszcza  W. Gombrowicza, pragnę podkreślić, że tą pułapką jest nasz  matrix, czyli zużyty, stary już świat. Za życia Gombrowicza nie słyszało się jeszcze o matrixie ani o siatkach świadomości, ale on już wtedy zobaczył, że istnieje  pułapka ludzkiego umysłu.

Jak funkcjonuje świadomość istoty?

Każdy człowiek znajduje się na innym poziomie świadomości w zależności od tego, co mentalnie przyswaja. Można powiedzieć wprost, do których siatek świadomości jest podłączony. Siatki, to rodzaj kratownicy do przepływu informacji z kosmosu i odwrotnie. To system porozumiewania się między ludźmi i środowiskiem.

Grupy podobnych mentalnie istot, są zgromadzone razem i  podłączone do tego samego egregora. Egregor to skupiona energia wielu ludzi, o podobnej świadomości. Takie skupiska mentalne są podatne na fanatyzm czy nacjonalizm. Egregory mogą być religijne, państwowe, środowiskowe czy rasowe. One podłączają do siebie większość ludzi.

Aby zostać wolnomyślicielem, należy odłączyć się od zbiorowych egregorów świadomości i samemu zarządzać swoim myśleniem.  Do takich wolnych myślicieli należą filozofowie czy pionierzy nowych nurtów świadomości globalnej. Wolność to wyjście z pułapki, jaką tworzą egregory.

Posłużę się jednym z  wykładów szamana M. Dziubli, z Telewizji Nowego Świata, który przekazał własne obserwacje, dotyczące stanu starego matrixa. Powiedział, że w starym matrixie widzi zmanipulowane siatki świadomości i dlatego informacje nie mogą być właściwie przekazywane ani odbierane.

Te siatki ( kratownica), która jest podłączona do każdej istoty a one do większej całości, są zbudowane tak, że poszczególne segmenty kratek mają inny materiał przewodzący świadomość. W ten sposób po liniach siatek nie przepływa prawidłowa informacja, lecz jest zafałszowana. Pewne treści są wybijane lub zatrzymywane.
Dlatego większość społeczeństwa nie może zrozumieć, co się do nich mówi czy pisze. Ich świadomość nie ma jak odebrać informacji. Do tego jeszcze są na splotach siatek węzły, które totalnie blokują przepływ informacji.

Moim skromnym zdaniem węzły na siatkach, są odbiciem karmicznych węzłów danej istoty. To splot nierozwiązanych konfliktów i nie załatwionych przez pokolenia spraw z przeszłości. Natomiast przerwy informacyjne, zbudowane z innego materiału, to przejaw utraconej energii z linii przodków. Kiedy rodzina odrzuciła kogoś ze swojego rodu lub zapomniała o jego istnieniu jak  np.: samobójstwo, zabójstwo, ciężkie choroby umysłowe, to energia nie przepłynie.

„Kabel energoinformacyjny” niby jest, ale nie użyteczny. Nie to samo napięcie i informacja może być przekazywana z pewnym fałszem. Człowiek zaczyna tracić swoją moc, wynikającą z linii przodków. Nie czuje poparcia płynącego z rodziny i ma coraz niższą energię do działania. Stąd rodzą się depresje, choroby a szczególnie uzależnienia.

Czy jesteśmy w stanie dalej zgodnie  funkcjonować w takich warunkach, gdzie nie można się nawzajem porozumiewać, gdyż jesteśmy rozbici na dwa różne światy?

Z pewnością nie! To rodzi konflikty, wojny, separacje i napaści słowne jednego na drugiego. Stare i zużyte musi niestety odejść. Powinno przyjść na jego miejsce nowe, bo takie są prawa natury.
Stwórca postarał się o to i mamy na koniec czasów nowy matrix, w Nowym Świecie, do którego można się przełączyć. Niestety jest jedno ale. Trzeba rozwikłać swoją karmę ( węzły), uporządkować linie przodków oraz oczyścić swoje fizyczne ciało.

W Nowym Świecie (N.Ś) siatki świadomości funkcjonują bez zarzutu. Informacja płynie po nowych siatkach bez przeszkód. Zrozumienie zachodzi natychmiastowo. Podobnie jak w nowym komputerze, gdzie szybkość transferu informacji jest nieporównywalnie szybsza od starego kompa. To samo zjawisko zachodzi w każdej innej maszynie jak samochód, telefon czy telewizor. Sprawność nowego sprzętu jest lepsza niż starego.

„Mówisz, kiedy przestajesz być w zgodzie z własnymi myślami. I często, gdy mówisz, twoje myślenie jest w połowie unicestwione. Myślenie bowiem jest ptakiem w przestrzeni, który w klatce słów może co prawda rozłożyć skrzydła, lecz donikąd  nie poleci” – cytat pochodzi z książki PROROK K. Gibrana

Nasze myśli są odbiciem świadomości i kiedy czujemy się ograniczeni, to nie możemy rozwinąć swoich skrzydeł do lotu w nową, nieznaną przestrzeń. Ważne jest aby rozpoznać  tę pułapkę matrixa i znaleźć z niej wyjście.
Co będzie z ludźmi ze starego świata?
Będą dalej funkcjonować w dawnym matrixie do czasu, aż ich dusza podejmie właściwą decyzję. Mogą też przełączyć się na nowe, gdy tego zapragną. Może zobaczą jak żyje się w N.Ś  i będą chcieli tego zasmakować?

Są trzy Niezależne kanały telewizyjne w Internecie, które uczą jak funkcjonować w N.Ś. Każdy może podjąć odpowiedzialność za swoje życie i najpierw naprawić to, co zostało zaburzone. Nie chodzi o naprawianie starych siatek świadomości, gdyż one są w rozkładzie ale o oczyszczenie własnego umysłu, gdyż to on jest podłączany do siatek.

Rzeczą ludzką jest upadać ale i ludzką rzeczą jest się podnosić. Nikt nikogo na siłę ciągnął nie będzie do N.Ś. Natomiast miłością jest o tym mówić i pisać, gdyż każdy z nas gdzieś głęboko w środku jest taki sam. Na zewnątrz się tylko różnimy, swoją pozycją materialną czy intelektualną, swoim ciałem czy rasą. Wewnątrz każdy z nas jest podobny, gdyż jesteśmy dziećmi tego samego Stwórcy.

W dniu 12.12.12 będzie otwarty ostatni portal do  Nowego Świata. Każdy może z niego skorzystać, przyłączając się do medytacji w tym dniu lub kontemplując jedność z istotami kosmicznymi. Jest to wyjątkowa okazja, gdyż napływają wysokie energie kosmiczne, które pomagają ludzkości podnieść świadomość.

Komunikacją między ludźmi w N.Ś,  jest język miłości. Jest on zrozumiały dla każdego, gdyż dzieci Boga, który jest Miłością, posługują się ojczystym językiem. To głębia poznania drugiego człowieka poprzez słowa i empatyczny odbiór jego istoty. To wreszcie totalna ludzka przyjaźń i współodczuwanie oraz wzajemna pomoc w każdej potrzebie.
Taka świadomość jest nam niezbędna aby wydostać się z klatki, ograniczających programów starego matrixa. Nowe, czeka na każdego, komu bliska jest świadomość oparta na miłości kosmicznej.