Według tradycji żydowskiej wszechświat jest hierarchią, a jego najwyższym punktem środkowym jest Bóg – Stwórca wszystkiego. Oddziaływanie Boga rozpościera się od Niego samego aż po Nieskończoność, poprzez świat Aniołów i ludzi.

Hierarchia anielska zbudowana jest na zasadzie układu drzewa Sefirotów. Każda Sefira przyporządkowana jest odpowiedniej planecie oraz jej oddziaływaniu. Aniołów Stróżów jest 72 z różnych poziomów hierarchii. Każdy człowiek zgodnie z datą urodzenia otrzymuje opiekę odpowiedniego Anioła Stróża.

Hierarchie Anielskie są zgrupowane na trzech poziomach wibracyjnych, którym odpowiadają pewne procesy przemiany energii niebiańskiej.
Najwyższa energia I poziomu jest najbardziej subtelna. Blisko samego Stwórcy. W centrum na drugim poziomie ta czysta energia, która jest światłem  przemienia się w ciepło. Na III poziomie ta sama energia transformuje się w materię.  Materia, to spowolnione wibracyjnie światło.

Anioły uczestniczą w tym procesie przemiany w kompletnym zjednoczeniu z Bogiem. Są przekaźnikiem ( kanałem) światła i łaski Boga – emanującej do ludzi. Każdy człowiek ma przyporządkowanego swojego Anioła Stróża, którego imię można odnaleźć w każdej anielskiej publikacji.

Ważną sprawą jest aby mieć częsty kontakt ze swoim Aniołem. Rozmawiać z Nim, szukać porady  w trudnych sytuacjach życiowych oraz prosić o pomoc. Anioły chętnie nam pomagają gdyż jest to ich rola. Są przekaźnikami energii miłości  i światła od Boga Stwórcy. Jeśli im zaufamy, to będziemy mieć stałą pomoc i opiekę.

Najbliżej Boga znajduje się hierarchia Anielska z I poziomu z bardzo wysokimi częstotliwościami. Są nim: Serafiny, Cherubiny i Trony. Tworzą pierwszą trójcę połączoną odpowiednio z planetami: Neptun, Uran i Saturn.
Ich misją jest oczyszczać i wprowadzać porządek we wszechświecie oraz rozpowszechniać Miłość, Inteligencję i Chwałę Boga.

II poziom zajmują : Zwierzchności, Cnoty i Moce, które przejmują olbrzymie fale miłości aby nieść je dalej. Wyrażają zwierzchność Boga nad stworzeniem. Budzą w ludziach siłę do walki z chorobą i przynoszą uzdrowienie. Odpowiadają za cuda. Wprowadzają porządek w Królestwie przez eliminację zła i ciemności. Ich siedzibą jest Jowisz, Słońce i Mars. To druga trójca w drzewie Sefirotów.

III poziom to : Księstwa, Archanioły i Anioły. Są one bezpośrednim łącznikiem z materialnym światem. Znają prawo czasu i przestrzeni. Z łatwością mogą przyjąć wygląd człowieka, jak choćby Archanioł Gabriel.  Ich hierarchia jest najbliżej Ziemi.

Trzeci poziom Aniołów wyraża panowanie Boga nad naturą. Ich misją jest zachowanie równowagi  między podstawowymi żywiołami jak : woda, powietrze, ziemia i ogień. Zajmują się ewolucją duchową człowieka. Przenoszą wiadomości od Boga Stwórcy do ludzi. Ich siedzibą jest: Wenus, Merkury i Księżyc.

Obecnie przyszedł czas na to, aby inaczej żyć na tym świecie, zaufać Aniołom i prosić o ich pomoc. Wzmocnić swoją wiarę i polepszyć przeznaczenie. Jest teraz odpowiedni czas na współpracę z Aniołami.

Jeśli jesteś gotowy do kontaktu ze swoim Aniołem, to:

1.    Usiądź wygodnie w spokojnym miejscu ( możesz zapalić świecę).
2.    Powtarzaj wielokrotnie imię swojego Anioła. Powierz mu swoje prośby, kłopoty i troski.
3.    Uwierz, że taki kontakt jest możliwy.
4.    Bądź uważny i skupiony. Odpowiedź uzyskasz bardzo szybko w ciągu dnia lub kilku dni. Może to być  wyjątkowy proroczy sen lub osoba, która podpowie ci jak rozwiązać twój problem. Nie zignoruj jej, gdyż Anioły są wśród nas!

Anioły znają miłość Boga i chcą przekazać ludziom, że jest ona balsamem na wszystkie zranienia. Miłość oczyszcza nas z lęków i zgubnych wpływów. Możemy wzywać swojego Anioła Stróża  we wszystkich potrzebach materialnych czy duchowych. Możemy prosić o pomoc, towarzyszenie i ochronę w niebezpiecznych sytuacjach.

Według prawa duchowego każda prośba jest natychmiast wysłuchana. Tylko poprzez roztargnienie i niewiarę nie zwracamy uwagi na Anioła, którego nam przysłano. Ignorujemy Go, nie słuchamy otrzymanej rady. Po kilku próbach bezowocnego kontaktu, Anioł  wycofuje się.

Mów do swojego Anioła, wymawiając jego imię. Anioły są bardzo wrażliwe i czułe na kłamstwo. Gdy będziesz działać w złych intencjach – to cię opuszczą.
W określone dni tygodnia możemy otrzymywać szczególne dary od Aniołów, według następującego rytmu:

Niedziela:        Chór Serafinów, Cherubinów i Cnót,
Poniedziałek:   Chór Aniołów Stróży,
Wtorek:            Chór Mocy
Środa:               Chór Archaniołów,
Czwartek:         Chór Zwierzchności,
Piątek:              Chór Księstw,
Sobota:             Chór Tronów.

Anioł Stróż określa nasze cechy charakteru, podobnie jak to czynią  znaki zodiaku, którym są przypisane Anioły np.: Archanioł Michał związany z Merkurym – odpowiada za szerzenie prawdy. Jest to właśnie mój Anioł, który prowokuje mnie do pisania i ujawniania prawdy absolutnej. Otrzymuję od Niego wiele przekazów związanych z odkrywaniem prawdy. Dziękuję Mu za to, gdyż poznanie prawdy wyzwoli zarówno mnie jak i czytelników, którym jest ona przekazywana.

Każdy człowiek z chwilą narodzin jest przypisany odpowiedniemu Aniołowi Stróżowi, który będzie chronił go przez całe życie. Data urodzenia wskazuje z jakiego poziomu Anioł Stróż pochodzi i w czym jest nam pomocny. Zajrzyj do kalendarza Aniołów i zapisz Jego imię aby mieć stały kontakt z Nim i proś o pomoc w każdej sprawie. Anioł zawsze jest chętny do pomocy. On zna wszystkie nasze słabości, troski i radości. Bądźmy mu wdzięczni za okazywaną pomoc. Poznajmy ich świat, który jest anielsko dobry i świetlisty. Aniołem Bądź!