Wszystko co widzisz oczami ciała sprzeciwia się twojej świętej woli, która jest schowana w tobie wewnątrz. Świat zewnętrzny to tylko projekcja strachu osadzonego na zewnątrz, jako cień światła. Światło i świętość pochodzi z tego samego Źródła życia z którym jesteśmy połączeni. Przez wieki człowiek dał sobą manipulować tak, że nie czuje już światła w sobie, bo go zatracił.

Oddał je bytom, które tego światła nie mają aby oni mogli tymi ludźmi zarządzać. Oddał siebie w niewolę. Widać to po obecnej sytuacji na świecie, do czego to doprowadziło, a mianowicie do zniewolenia całego świata przez upadłe byty, które potrzebują zasilania od ludzi. Człowiek świadomy swego istnienia nie pozwala aby ktoś zabierał mu największy skarb, pochodzący od Źródła.
Człowiek nieświadomy oddaje swoją wolność za cenę poruszania się po świecie. To ostatnie co może jeszcze otrzymać za cenę posłuszeństwa. Świadomość to światło, które rozświetla umysł aby szybkie myśli mogły tworzyć przyszłość. Człowiek zniewolony ma ciężkie myślenie i przez to potrzebuje władzy, która mu wszystko nakazuje i zakazuje czyli ogranicza przestrzeń do życia.

Świadomość to największy skarb, który czyni człowieka – człowiekiem. Gady, które obecnie zarządzają światem czują bliski swój koniec panowania i naciskają coraz bardziej aby zastraszać ludzi. Nie daj się omamić ciemnym mocom, bo cię wykorzystają i puszczą z niczym. Ludzkość się budzi i łączy razem aby przeciwstawić się gadom, które zawładnęły światem.

W jedności siła i moc działania. Ludzi jest więcej niż gadów, dlatego zwyciężymy. Światło świata nam pomaga i każdy z nas otrzyma dawkę świadomości aby zrozumiał o co tu chodzi w tej sztucznie wywołanej pandemii? Im więcej ludzi się przebudzi, tym szybciej nastąpi wyzwolenie z rąk lucyfera (gada), który przywłaszczył sobie ludzi, jako swoją własność.

Pochodzimy od Źródła światła i tym jesteśmy, dlatego nikt nie może nami manipulować i zastraszać. Strach to brak światła. Gady nie mają światła i świadomości, że to co czynią jest też przeciw nim. Prawo wszechświata upomni się o wyrównanie, które będzie bardzo bolesne dla nich. Rządy światowe się gubią w swoich decyzjach i ośmieszają, gdyż nie posiadają świadomości i logicznego myślenia.

Człowiek rozumny nie ma obowiązku słuchać ciemnych sił, które go chcą zniewolić. Przebudzenie polega na zrozumieniu o co w tej koszmarnej grze chodzi? Gra toczy się o świadomość i światło, o przechwycenie ludzkich dusz. Warto chronić swoje światło i powiększać go aby nikt nie miał do niego prawa. Świętość sama w sobie jest ochroną przed atakiem ciemnych, gadzich bytów.