To związek bezgrzeszny, którego celem jest Bóg. Rozum zamiast ego rządzi takim związkiem, dlatego wszystko jest widziane jako jedno w miłości. To, co jest takie samo nie może potępiać ani się bronić, atakować czy oskarżać. Każda myśl jest współdzielona z drugim człowiekiem, który myśli tak samo, czuje tak samo i ma ten sam cel.

Jakaż to piękna idea życia w świętym związku. Obecnie zaczynają się tworzyć święte związki między ludźmi, którzy są przygotowani do życia na Nowej Ziemi. Tu żaden bezbożny związek wejść nie może. Nie ma takiej możliwości. Święty związek jest każdym związkiem opartym na rozumie, gdzie jeden drugiego rozumie.

To bardzo proste. Tam gdzie jeden drugiego pojąć nie może, tam króluje osąd. Miłość nie ma dostępu a tym samym rozum. Rozum to świadomość boska zawarta w każdym atomie ciała i w każdej komórce. Miarą świadomości jest miłość do wszystkich stworzeń, poprzez zrozumienie procesów życia. Gdy postrzegasz ciało swoje i innych, jako bezgrzeszne – to służysz Bogu.

Kiedy wybierasz wolność ciała i utożsamiasz się z nim, wówczas umysł służy złudzeniom. Widzisz formy na zewnątrz i osądzasz je, bo każda z nich jest inna. Powstają wówczas bezbożne związki, oparte na rolach jakie muszą być grane dla innych, wbrew swojej woli. Ten teatr życia jest skutkiem ego programów, wgranych w ciało.

To one prowokują karmę i wszelki ból osądów, traumy i śmierci. To droga złudzeń, prowadząca do braku zrozumienia przyczynowości istnienia. Bóg jest naszą przyczyną a my Jego skutkiem. Przyczyna i skutek są połączone, dlatego na zawsze jesteśmy złączeni z Bogiem, jako Jego Syn. To umowna nazwa tego, co nazwy nie ma.

Jeśli przyczyną są przekonania umysłu ego, wówczas skutek ma przyczynę w iluzji. Stąd świat ego jest nierzeczywisty, widziany oczyma, które widzieć nie mogą. To rozum widzi prawdziwie inny świat, poza wytworzoną przez ego iluzję.

Dla ego jest to trudne do zrozumienia, gdyż ono nie zna prawdy, bo jej nie posiada. Przywłaszczając sobie twój rozum, odgradza cię od Prawdy. Stąd rodzi się ignorancja jako dowód istnienia oddzielenia. Kiedy poprzez wizję zobaczysz choć ułamek innej rzeczywistości, będziesz szukał jej już zawsze. Ignorancja znika a powstaje na to miejsce pewność, że istnieje coś więcej niż to, co widzisz fałszywie.

Widzisz, że rozum i ego są sobie przeciwstawne. Celem rozumu jest czynienie wszystkiego jasnym i oczywistym. Celem ego jest zakłamanie i zagmatwanie, aby wytworzyć chaos nie do pojęcia. Tu drogi się rozchodzą, gdyż rozum i ego nie idą w tym samym kierunku. Wówczas rozpoznajesz różnicę między grzechem a błędem, który chcesz naprawić.

Wchodzisz w święte związki i oczyszczasz swoją przeszłość, wypuszczając na wolność postacie ze snu, które uczestniczyły w twojej grze. Wychodzisz na wolność i dajesz wolność innym. Strażnik więzienny i więzień byli w tym samym miejscu. Teraz bramy więzienia otwierają się i wszyscy zostają uwolnieni.

Programy pokoleniowe i przekonania pryskają jak bańka mydlana, gdyż iluzja znika. Do tego potrzebny jest rozum, który powiększa świadomość i daje wgląd w doświadczenia nie z tego świata. Piekło jest poza tobą. Wchodzisz schodami do Nieba, wstępując tu do Nowej Ziemi, gdzie życie jest totalną radością.

Twój Ojciec troszczy się o ciebie i daje ci wszystko abyś był szczęśliwy. Jeśli tego potrzebujesz zapraszam cię na sesję uwalniania programów z przeszłości aby twoje bezbożne związki zamienić na święte. Święty związek ma moc uzdrawiania wszelkich konfliktów, chorób, gdyż rozum jest połączony z miłością.

Inspiracją do tego wpisu był Kurs Cudów od Jezusa, którego serdecznie polecam.