To uzdrowienie ciała poprzez usuwanie przyczyny chorób, które są zapisane w wyższych ciałach czyli w duchowych. Najpierw coś się zadziewa w duchu, duszy a potem objawia w ciele. Aby uzdrowienie mogło być trwałe, należy usunąć przyczynę jej zaistnienia, poprzez zrozumienie i przebaczenie sobie oraz innym.

Stale się uczymy życia, które nam pokazuje co należy zrozumieć, jakiej przemiany dokonać i co przebaczyć. Czujność w tej sprawie powoduje, że na bieżąco oczyszczamy swoje pole z przeszłości czy z głębokich traum. Los rodziny jest mocno ze sobą powiązany. Jeśli oczyszczasz siebie, to wpływasz pozytywnie na cały ród, na żywych i na zmarłych jej członków.

Zmarli bardziej potrzebują pomocy czyli: oczyszczenia, przebaczenia a w większości przypadków odprowadzenia ze sfery zawieszenia między światami. Szaman najpierw odprowadza zagubione duchy z rodziny obecne w przestrzeni klienta, a potem może uzdrawiać. Obcy duch zaburza całą energetykę i nie pozwala na uzdrowienie. Energia uzdrowiciela idzie do ducha a nie do klienta.

Często choroby ducha objawiają się w ciele żywego członka rodziny, które są nie do wyleczenia. Szaman to uzdrowiciel poprzez żeńską energię, która ma głęboki wpływ na wgląd w przestrzeń klienta. Wypływające emocje są wskazówką, co trzeba uzdrowić i co naprawić? Jest to medycyna energetyczna, która poprzez pracę z energiami trwale uzdrawia z problemów niosących schorzenia.

Medycyna akademicka usuwa tylko skutki w ciele poprzez wycięcie, chemię i leki farmaceutyczne. Takie działanie jest tylko doraźne, gdyż przyczyna dalej jest zapisana w ciele duchowym i niebawem się objawi w innym miejscu lub w tym samym. To męska zasada leczenia chorób, działająca na skutek.

Ponieważ przyczyna i skutek są ze sobą nieodłącznie związane, więc leczenie akademickie trwa aż do końca życia, kiedy pacjent już jest na stałe obłożony lekami, zabiegami czy operacjami. Usunięcie przyczyny poprzez wgląd w pole duszy, kończy długi proces leczenia skutku. Medycyna energetyczna coraz bardziej wchodzi w życie ludzi zdrowo myślących czyli o podwyższonej świadomości i czyni dużo dobrego w ich życiu. To wyzwolenie ze strachu i lęku przed chorobami, przed przyszłością.

Zrozumienie choroby czy wcześniej konfliktu w umyśle, powoduje świadome odkrywanie siebie i swojej roli w świecie. Szamani swoją wiedzę posiadają z obserwacji przyrody, zjawisk kosmicznych czy zachowania zwierząt. Ponieważ wszystko jest ze sobą połączone holograficznie, więc można uczyć się ze wszystkiego.

Człowiek jest cząstką w kosmosie i podlega tym samym prawom, co natura. Obserwacja uczy pokory i daje głębokie zrozumienie Praw Natury, które obowiązują wszystkich. Szaman to uzdrowiciel przez cuda, które należą się każdemu poszukującemu Prawdy.
Zapraszam chętnych do uwolnienia starych kodów rodu i zastąpienie ich światłem aby życie odmienić na szczęśliwe. Szamańska sztuka uzdrawiania jest mi znana i stosują medycynę energetyczną do uzdrowienia klientów. Zadzwoń. Tel: 698 179 061 aby umówić się na diagnozę duszy i oczyszczenie rodu.