Radości dodaj mi skrzydeł

Niech ulecę w przestworza

Mojej wewnętrznej mocy,

by zakosztować czegoś nowego.

Bo jestem radością dla siebie,

które odkrywam powoli

by cieszyć się na szczęście,

które rozpływa się we mnie.

 

Jest takie miejsce na świecie

Co tworzy wszystko jeśli wiecie.

Jak dotrzeć do siły miłości,

by razem płynąć na fali radości.

 

To ono jest płodną całością,

Co tworzy wszystko z miłością.

Ten Rdzeń człowieczej duszy

Uśmiecha się i nic go nie ruszy.

 

Tylko ciało i umysł szaleje

Gdy burza życia deszczem poleje

Oczyszczając stare wzorce i knieje

Co nosisz w sercu zbyt długo – rdzewieje.

 

Oczyść te stare przekonania

Bo nie są twoje od zarania

Społeczne wzorce i styl życia

Są warte do odkrycia.

 

Bądź mistrzem dla siebie

Strzeż swych dróg jak w niebie

By chodzić w ciągłej szczęśliwości

I rozdawać wszystkim radości.