Modlitwa Jaźni

  Taka modlitwa jest najistotniejsza w naszym ziemskim życiu. Wypływa  z samego centrum nas samych. Jest połączona z Rdzeniem istnienia. Jak do niej dotrzeć? Centrum Jaźni jest wewnątrz nas. Najpierw potrzeba przejść przez zewnętrzne struktury umysłu, które...