Mega kosmos i mini kosmos

  Wszystko w pierwotnej postaci pochodzi od jedności czyli od Stwórcy. Rozprzestrzeniając się tworzy liczne wersje tej samej świadomości. W każdej planecie, człowieku czy zwierzęciu, znajduje się doskonała cząstka  Świadomości Stwórcy. Wszystko na wyższym...